Abp Wojda do nowych księży: troszczcie się o świętość swoja i ludu Bożego

Jeśli świątynia waszego kapłańskiego życia będzie solidna, oparta na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, staniecie się prawdziwymi i autentycznymi Jego świadkami oraz pewnymi przewodnikami ludu ku Bogu. Tego wymaga od was Jezus i tego oczekują od was ci, do których On was posyła.

Abp Wojda zaznaczał, że każdy, kto przyjmuje kapłaństwo, musi sobie postawić pytanie, co oznacza być kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa i musi też na nie znaleźć odpowiedź.

Wskazał, że odpowiedź na pytanie o istotę kapłaństwa daje druga Modlitwa Eucharystyczna, która mówi, że jest to „bycie przez Panem i służenie Panu”. „Słowa te wskazują, że centrum kapłańskiego życia jest Eucharystia. Kapłan ma stać się jak chleb eucharystyczny. Ma być drugim Chrystusem, który nieustannie składa siebie w ofierze i staje się pokarmem dla innych, pokarmem świętym, jak sama święta Eucharystia” – mówił arcybiskup.

Pytał kandydatów do kapłaństwa, czy są gotowi do tej misji. „Tylko stawanie się jak Jezus, pozwoli wam bezgranicznie służyć Panu, być kapłanami prawymi, gotowymi do wyrzeczenia, do podejmowania każdego zadania i każdej posługi na chwałę Bożą i dla zbawienia innych" – wskazywał duchowny.

Odwołując się do czytania z Listu do Koryntian przypomniał nauczanie Apostoła Pawła o tym, że Ciałem Chrystusa jest żywy Kościół, to znaczy wszyscy wierzący. „A zatem jesteśmy żywą świątynią Boga, zbudowaną na fundamencie Jezusa Chrystusa” – wskazał, dodając, że kapłan jest także posłany, aby troszczyć się o świętość Kościoła - żywą świątynię Boga.

„Tej świątyni, którą jest drugi człowiek, kapłan nie może budować jak według własnych upodobań, lecz według woli Bożej. Kapłan musi pytać Chrystusa, co robić i jak robić, aby nie wznosić pomników sobie, lecz powierzony sobie lud prowadzić drogą prawd Bożych, każdego dnia budować Jego świętość, umacniać jego wiarę i ogłaszać mu Bożą miłość i miłosierdzie” – mówił.

Apelował do kandydatów do kapłaństwa, aby wzięli sobie głęboko do serca tę prawdę i zawsze byli kapłanami zatroskanymi o Kościół Chrystusowy, o świętość swojego kapłaństwa i o świętość ludu Bożego.

Po zakończeniu obrzędu święceń, nowi kapłani sprawowali dalej liturgię Mszy św. z abp. Tadeuszem Wojdą, metropolitą białostockim, abp. seniorem Edwardem Ozorowskim, bp. Henrykiem Ciereszko oraz księżmi profesorami. Neoprezbiterom, w tym ważnym dla nich wydarzeniu towarzyszyli rodzice, ich rodziny, proboszczowie parafii, z których pochodzą, a także przyjaciele-kapłani i wierni.

Święcenia kapłańskie przyjęli: Piotr Dzierzgowski z parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku, Rafał Jatel z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku oraz Paweł Żukiewicz z parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej.

W najbliższych dniach księża neoprezbiterzy otrzymają dekrety kierujące ich do posługi w parafiach archidiecezji.

tm / Białystok

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao