Już jest! Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post!

Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy – napisał Franciszek w orędziu na Wielki Post 2020.

Papież napisał, że w tegorocznym Wielkim Poście chciałby przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co napisał młodym ludziom w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123)”.

Franciszek podkreślił w orędziu, że w czasie Wielkiego Postu bardzo ważna jest modlitwa. „Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności” – czytamy w orędziu.

Papież zauważył, że powinniśmy być wdzięczni Bogu za ten czas sprzyjający naszemu nawróceniu. „Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia” – napisał Franciszek.

Na zakończenie Papież wezwał wiernych do praktykowania wielkopostnej jałmużny, jako „formy osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego”. „Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie” – czytamy w orędziu. W tym kontekście w dniach 26–28 marca odbędzie się w Asyżu spotkanie młodych ekonomistów i przedsiębiorców, „aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna”.

BP KEP

PUBLIKUJEMY CAŁY TEKST PAPIESKIEGO ORĘDZIA NA WIELKI POST >>

« 1 »

reklama

reklama

reklama