Kard. Lorenzo Baldisseri: Kościół i synod są synonimami

Kościół i synod to synonimy - powiedział kard. Baldisseri przywołując słowa św. Jana Chryzostoma. Synod jest więc imieniem Kościoła. Zatem synodalność jest jego konstytutywnym wymiarem. Obejmuje cały Kościół w komunii, w uczestnictwie oraz w misji.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów zaznaczył, że komunia wyraża się we wspólnym spotkaniu. Jego uczestnicy nie tylko słuchają, nie tylko otrzymują, ale są bohaterami wydarzenia, którzy pozostają aktywni, mówią i komunikują, służą według swoich funkcji i zdolności. Papież Franciszek powraca zatem do pierwotnego znaczenia synodalności, według którego Kościół nie jest statyczny i ahistoryczny, ale stanowi żywą wspólnotę, która wędruje razem.

- Synodalność wyraża podmiotowość wszystkich ochrzczonych. Wychodzimy tutaj od chrztu.To dlatego synod jako taki w wizji zarówno Pawła VI, a szczególnie Papieża Franciszka ma znaczenie dużo szersze niż kolegialność. Ta ze swej istoty obejmuje całe kolegium biskupów, w którym Papież jako następca apostoła Piotra jest głową tego gremium. I potem przechodzi się do ludu Bożego. Ale tutaj poprzez synodalność chcemy podkreślić, że wszyscy ochrzczeni powinni być włączeni, stać się aktywnymi bohaterami wydarzenia. Nie pozostają jedynie obserwatorami, ani widzami, jakby w teatrze, ale są prawdziwymi uczestnikami.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama