Kard. Nycz na Wielki Tydzień i Wielkanoc: abyśmy z krzyża pandemii wyszli duchowo lepsi

Nie w liście pasterskim, lecz poprzez wideo-przesłanie w mediach społecznościowych - tak w czasie pandemii zwrócił się do swoich diecezjan metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Można je także obejrzeć na stronie internetowej archwwa.pl

Tegoroczne wideo-przesłanie metropolity warszawskiego ma szczególny charakter ze względu na panującą epidemię koronawirusa i obostrzenia sanitarne i administracyjne z tym związane.  "Nie będę mógł się z wami spotkać ani w katedrze, ani w parafiach - mówi kard. Nycz, ale świeckim i duchownym życzy "abyśmy z tego doświadczenia wyszli duchowo lepsi, bo z krzyża Chrystusowego wypłynęło dobro".

Kard. Nycz przypomina też, że dla wierzących Wielki Tydzień i Triduum Paschalne to "najważniejszy tydzień w ciągu całego roku".  - "Nie wolno nam nigdy, a zwłaszcza w tym roku, głosić Chrystusa ukrzyżowanego, nie głosząc jego zmartwychwstania" - podkreślił.

Kard. Nycz zwrócił też uwagę, na szczególną więź duchownych i świeckich w Kościele, którzy są sobie wzajemnie potrzebni. Świeccy uświadomili sobie - mówi Kardynał, że "nie jest łatwo być bez pasterza". I nawet jeśli w ciągu roku świeccy mają jakieś uwagi do księży, to kiedy zabraknie Eucharystii wtedy odczuwają co to znaczy: owce bez pasterza".

"Bądźcie pewni - mówił - że my biskupi i księża przeżywamy to samo . Boleśnie przeżywamy, że biskup, ksiądz bez wiernych, bez kontaktu z nimi, jest w swojej misji i powołaniu ograniczony".

- Bardzo was proszę, abyśmy po zakończeniu pandemii cenili sobie ten wzajemny związek księdza i wiernych, wiernych i księdza - zaapelował metropolita warszawski, zachęcając jednocześnie do cenienia sobie wartości Eucharystii, kapłaństwa i sakramentów.

Księży zachęcił do bliskości i serdeczności, miłości do wiernych, tak abyśmy z tego doświadczenia wszyscy wyszli duchowo lepsi. - Chrystus zwyciężył śmierć  zmartwychwstaniem swoim. Ufajmy, że także z tego krzyża cierpienia, lęku ludzi o życie i zdrowie, o swoje rodziny, pracę, z krzyża tegorocznej pandemii narodzi się jakieś dobro - życzył diecezjanom metropolita warszawski.

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao