Papież zatwierdził wybór dziekana Kolegium Kardynalskiego

Ojciec Święty zatwierdził wybór nowego dziekana Kolegium Kardynalskiego. Został nim mianowany kard. Giovanni Battista Re, wcześniejszy wicedziekan. Jest on pierwszym purpuratem na tym stanowisku powołanym według nowych zasad przyjętych przez Papieża.

W specjalnym liście apostolskim motu proprio Papież zmienił sposób powoływania nowego dziekana. Według nowych reguł będzie on powoływany spośród kardynałów-biskupów na pięcioletnią kadencję z możliwością jej przedłużenia. Poprzednim dziekanem Kolegium Kardynalskiego był kard. Angelo Sodano, który sprawował swoją funkcję od 2005 r. Ojciec Święty przyjął jego rezygnację ze względu na zaawansowany wiek i nadał mu tytuł dziekana emeryta, który będzie przysługiwał każdemu odchodzącemu z tej funkcji purpuratowi.

Kardynał dziekan przewodniczy Kolegium, ale – będąc „primus inter pares” (pierwszym pośród równych) – nie ma władzy nad innymi kardynałami. Do jego obowiązków należy zwołanie konklawe w przypadku wakatu Stolicy Apostolskiej i przewodniczenie mu, jeśli ma mniej niż osiemdziesiąt lat i – w związku z tym – posiada prawo głosu. Na ostatnim konklawe, w marcu 2013 roku, kardynał Sodano z powodu wieku nie mógł przewodniczyć głosowaniu w Kaplicy Sykstyńskiej, dlatego zadanie to powierzył swojemu zastępcy, Giovanniemu Battiście Re.

Biogram

Kard. Re urodził się 30 stycznia 1934 i jest z pochodzenia Włochem. Został wyświęcony na kapłana w 1957 r. Po ukończeniu seminarium kontynuował studia na kierunku prawo kanoniczne. Uzyskał także przygotowanie dyplomatyczne. Następnie pracował w Rzymie oraz w nuncjaturach w Panamie i Iranie. Powróciwszy do Rzymu, został powołany do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, a później do Kongregacji ds. Biskupów oraz na przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Wybrany biskupem przez Jana Pawła II w 1987 r. Przez niego także kreowany kardynałem w 2001 r. W czasie pontyfikatu Benedykta XVI pozostawał na stanowiskach prefekta w ww. Kongregacji oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. W 2010 r. osiągnął wiek emerytalny.

« 1 »

reklama

reklama

reklama