Prymas Polski przypomina o obowiązkach wobec Ojczyzny

Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. w intencji Ojczyzny w 102. rocznicę odzyskania niepodległości. W swojej homilii apelował o pojednanie i odpowiedzialność za przyszły los Polski.

Uroczysta Msza Święta odbyła się w katedrze gnieźnieńskiej. W homilii Prymas Polski przypominał, że „chrześcijanie jako obywatele konkretnego państwa, z taką czy inną władzą, nie mogą się uchylać od odpowiedzialności za jego kształt i jego porządek”. 

Metropolita gnieźnieński nawiązał też do czytanej Ewangelii o uzdrowieniu trędowatych przyznając, że i my potrzebujemy dziś uzdrowienia – uzdrowienia z nieufności wobec samych siebie i innych, z wielu obaw i wad, których jesteśmy niewolnikami, z naszych zamknięć, uzależnień i przywiązań.

Prymas Polski odniósł się do bieżących spraw mówiąc, że „wiele dziś rozgoryczenia i buntu, wiele agresji i zagubienia, wiele też egoizmu i cynizmu" i zaapelował o to, aby wszystko to uleczyć i poskładać. 

Abp Polak przypomniał, że ewangeliczny cud uzdrowienia, cud oczyszczenia dokonuje się w drodze i to w drodze pod górę, a więc w czasie podejmowanego wysiłku, co i dla nas jest wskazówką, że i my taki wysiłek musimy podjąć i nawoływał „do podejmowania wspólnych trudów i wysiłków, do cierpliwego budowania i tworzenia wspólnego dobra, do przekraczania barier i podziałów, do przebaczenia i pojednania, do odważnego przypominania sobie słów Jezusa: jedni drugich brzemiona noście".

Na koniec Prymas Polski podkreślił, że „warto pamiętać o codziennym i obywatelskim wymiarze patriotyzmu", na który składa się choćby sam szacunek dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają życie społeczne, ale także szacunek dla siebie nawzajem, a zwłaszcza dla inaczej myślących współobywateli, bez uproszczeń i krzywdzących porównań.

Homilia Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka wygłoszona podczas Mszy św. w Narodowe Święto Niepodległości

« 1 »

reklama

reklama

reklama