Abp Gądecki: przywiązanie do Chrystusa Króla wynika z wierności prawdzie o Jezusie

„Nasze przywiązanie do Chrystusa Króla i Jego królestwa nie wynika z przekory wobec współczesności, ale z prostej wierności objawionej prawdzie o Jezusie, który przyszedł, aby przynieść panowanie Boże” – mówił abp Stanisław Gądecki w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

W poznańskiej katedrze metropolita poznański przewodniczył Mszy św. w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Podczas Eucharystii dziesięcioro kandydatów wstąpiło do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Młodzi uroczyście złożyli przyrzeczenie wiernej służby Bogu, Kościoła i ojczyźnie.

W homilii przewodniczący KEP, podejmując refleksję nad pojęciem prawdy, podkreślił, że jej blask jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, a szczególnie w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga.

Zwrócił uwagę, że „prawda pochodząca od Ojca jest jednocześnie prawdą w Synu. Będąc najpełniejszym objawieniem się Ojca, Jezus słusznie nazywa się Prawdą”.

Metropolita poznański zaznaczył, że metoda królestwa Bożego jest metodą prawdy i że trzeba nauczyć się ją odnajdować w świecie.
„Trzeba umieć rozróżniać prawdę, która pochodzi od Boga, od pokusy, która pochodzi od ojca kłamstwa. U korzenia ludzkiego grzechu leży kłamstwo jako radykalne odrzucenie prawdy zawartej w słowie Ojca, przez które wyraża się miłująca wszechmoc Stwórcy” – przekonywał przewodniczący KEP.

Zwrócił uwagę, że człowiek szuka prawdy o sobie i świecie, i ma moralny obowiązek trwania przy niej, gdy ją odnajdzie.
Abp Gądecki, nawiązując do wczorajszej uroczystości beatyfikacji ks. Jana Machy, kapłana męczennika archidiecezji katowickiej, zamordowanego przez Niemców w 1942 r., stwierdził, że „męczeństwo jest najdoskonalszym wyrazem przylgnięcia do prawdy”.
Przewodniczący KEP podkreślił, że bł. ks. Jan Macha uczy nas, czym jest królowanie Chrystusa w praktyce.

„Ono nie wyczerpuje się w nakładaniu korony na Zbawiciela, ono uczy nas wierności Chrystusowi i naszemu chrześcijańskiemu powołaniu aż do śmierci. Ks. Macha uczy, jak ważną rolę w powołaniu odgrywa bycia chrześcijaninem, nie tylko w czasach łatwych, ale i trudnych. Tu i teraz trzeba z odwagą podejmować obowiązki, jakie niesie ze sobą współczesność” – zaznaczył abp Gądecki.
Metropolita poznański, zwracając się do członków Akcji Katolickiej, podkreślił, że są oni powołani do przyczyniania się do wzrostu i uświęcania Kościoła i świata, czyli do budowania królestwa Bożego.

„Aby prowadzić waszą misję w sposób wierny, potrzebujecie ciągłej formacji doktrynalnej i duchowej. Idąc za Chrystusem w łączności z pasterzami Kościoła, wnoście ewangeliczny zaczyn we wszystkie środowiska społeczne, w rodziny, świat pracy, politykę i kulturę” – apelował abp Gądecki.

Kierując swoje słowo do członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zauważył, że Chrystus Król wzywa ich do dojrzałości chrześcijańskiej potwierdzonej przez prawdę praktykowaną życiem i czynną miłość.

„Miłujcie prawdę, żyjcie w prawdzie, nieście prawdę światu, bądźcie świadkami prawdy” – zachęcał metropolita poznański.
Członkowie Akcji Katolickiej odmówili akt zawierzenia stowarzyszenia św. Janowi Pawłowi II, jej patronowi.

Po Eucharystii abp Gądecki odsłonił tablicę upamiętniającą 25-lecie istnienia Akcji Katolickiej w Polsce.

Akcję Katolicką erygował kard. August Hlond w 1930 r. właśnie w Poznaniu, gdzie miał swoją siedzibę nowo powołany Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka bardzo prężnie się rozwijała i działała do czasu wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu władze komunistyczne nie pozwoliły na wznowienie działalności stowarzyszenia.

W archidiecezji poznańskiej 23 listopada 1997 r. odbyła się uroczysta inauguracja pracy parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.
1 lutego 1997 r. w archidiecezji poznańskiej zostało erygowane Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Powołano wtedy 8 oddziałów, m.in. istniejące do dziś oddziały w Luboniu, Szamotułach i oddział w Opalenicy.

W archidiecezji poznańskiej działa 15 oddziałów i 2 koła akademickie KSM.

msz / Poznań

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama