Pani nasza Limanowska

Płyta z utworami maryjnymi wydana dla uczczenia 50. rocznicy koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej.

Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oddaje w Państwa ręce swoją trzecią płytę, zatytułowaną Pani nasza Limanowska, wydaną dla uczczenia 50. rocznicy koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. Album zawiera pieśni poświęcone Maryi, których autorami są głównie polscy kompozytorzy. Utwory na płycie nie są ułożone chronologicznie, lecz pod względem ekspresji. Pozwala to na głębokie przeżywanie muzyki w sposób duchowy. Chórowi Mieszanemu CANTICUM IUBILAEUM pod dyrekcją Marka Michalika towarzyszą w nagraniach: solistka Jadwiga Postrożna, organista Zygmunt Kokoszka oraz trębacze: Arkadiusz Lipień, Grzegorz Bizukojć, Tomasz Rzepka.

     Płytę rozpoczyna utwór tytułowy, a zarazem znana w limanowskim sanktuarium pieśń Pani nasza Limanowska, do której słowa napisali Ks. Longin Jabłoniecki i Ks. Stefan Czerw. Specjalnego opracowania pieśni dla Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM dokonał współczesny organista i świetny kompozytor Henryk Jan Botor (1960). To aranżacja na chór, organy i partię solową.

    Kolejny utwór to Bądź pozdrowiona, którego autorem jest Antoni Chlondowski (1884-1963) salezjanin i twórca muzyki do wielu pieśni kościelnych.

    Zdrowaś bądź Maryja to pieśń w opracowaniu znakomitego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-2010). Pochodzi ze zbioru "Zdrowaś bądź, Maryja! Pieśni Maryjne" powstałego w 1985 roku. W tym okresie H. M. Górecki zbliżył się jeszcze bardziej do muzycznego i duchowego świata Kościoła. W pieśniach kompozytor sięgnął - już po raz kolejny - po opracowany przez Jana Siedleckiego ''Śpiewnik kościelny''. Utwór cechuje duża wierność w stosunku do melodii oryginalnej. Kompozytor zachowuje tonację i metrum, harmonizując je homofonicznie z powtórkami frazowymi.

    Z limanowskiej wieży to kolejna znana pieśń w limanowskim Sanktuarium, do której słowa napisali także Ks. Longin Jabłoniecki, Ks. Stefan Czerw oraz Stefan Sułek. Opracowania na chór mieszany dokonał sądecki muzyk Mieczysław Sokołowski (1946) i dedykował je Chórowi Mieszanemu CANTICUM IUBILAEUM z okazji 40. rocznicy koronacji Pani Limanowskiej.

    Następny utwór zamieszczony na płycie to Kantata Maryjna Ze świtaniem rannej zorzy, do której tekst napisał ks. Stanisław Pruś. Autorem muzyki jest salezjanin ks. Idzi Ogierman Mański (1900-1966), kompozytor i wykładowca, autor ponad 200 kantat, pieśni i akompaniamentów do ludowych pieśni kościelnych. Kantata zachwyca swoją ekspresywnością i została napisana na chór mieszany, chór altów i trąbki.

     Zdrowaś Królewno Wyborna to kompozycja, której autorem jest Andrzej Koszewski (1922-1966) – polski kompozytor, teoretyk muzyki i muzykolog, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Utwór powstał w 1963 roku i zaliczany jest do pierwszych pieśni religijnych skomponowanych przez Koszewskiego. 

    Ave Maria jest jednym z najczęściej wykorzystywanych łacińskich tekstów liturgicznych w dziejach muzyki. Na przestrzeni stuleci powstawały różne aranżacje tego tekstu. Zaprezentujemy Państwu dwa z nich. Pierwsze to Ave Maria w opracowaniu Tomása Luisa de Victoria (1548 - 1611) – hiszpańskiego, późnorenesansowego kompozytora. Jego styl był bliski stylowi Palestriny, był on jednak w muzyce bardziej mistyczny i emocjonalny od swego klasycznego mistrza. Motet Ave Maria Tomasa Luisa de Victorii już wielokrotnie wykonał Chór CANTICUM IUBILAEUM. Ten krótki utwór rozpoczyna solo sopranu, które doskonale oddaje powitanie Maryi przez archanioła Gabriela. Następnie przyłączają się pozostałe głosy, przekazując kolejne słowa anielskiego posłania. Druga część jest bardziej dynamiczna. Dwukrotnie powtarzane wersy: "Sancta Maria, Mater Dei" i "Ora pro nobis", stanowią żarliwą modlitwę ludzi. Całość uspokaja się i wycisza w końcowym "Amen". Drugie zaprezentowane przez nas Ave Maria jest opracowaniem wybitnego polskiego kompozytora Józefa Świdra (1930 - 2014). Utwór powstał w 1984 roku i jest rzadziej wykonywany przez chóry niż inne znane dzieła jak np. : Czego chcesz od nas Panie czy Kto szuka Cię.

    Kolejna pieśń, którą Państwu prezentujemy to Błogosław Matko Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867-1931), zapomnianego kompozytora i wielkiego patrioty, który swą twórczość złożył na ołtarzu walki o wolną i niepodległą Polskę, o miejsce języka ojczystego w życiu publicznym, o historyczną świadomość Polaków oraz o uszanowanie wiary ojców i religii katolickiej.

    Zdrowaś Mario, boleści pełna to kompozycja powstała specjalnie dla Chóru z okazji 50. rocznicy koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. Utwór napisany został na chór, solo i organy. Autorem jest warszawski kompozytor Łukasz Farcinkiewicz (1981), który tak pisał o swoim dziele : Forma utworu związana jest  z dwoma elementami: kultem Matki Boskiej Bolesnej (czczonej od lat w wizerunku Limanowskiej Piety) oraz z uroczystością koronacji Figury w 1966 roku. Utwór ma budowę refrenowo-zwrotkową. W zwrotkach starałem się oddać charakter modlitewno-kontemplacyjny, a w refrenach podniosły i uroczysty. Tekst zwrotek w całości opiera się na modlitwie autorstwa św. Bonawentury „Zdrowaś Mario, boleści pełna”, refreny natomiast na słowach „Ave Maria”.  

     Kolejny utwór w albumie to Bogurodzica - najstarsza utrwalona polska pieśń religijna i najstarszy zachowany polski tekst poetycki, na podstawie Chorału Gregoriańskiego. Bogurodzicę wykonuje sekcja męska Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM, przygotowana i poprowadzona przez Marcina Wasilewskiego - Kruka, który jest członkiem sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego.

    Album kończy dostojny Magnificat w opracowaniu barokowego, niemieckiego kompozytora i organisty Johanna Pachelbela (1653 - 1706). Magnificat - Wielbi dusza moja Pana... to radosna pieśń dziękczynna, którą wypowiedziała Maryja podczas spotkania ze świętą Elżbietą, krótko po Zwiastowaniu.

 

   Niniejsza płyta przedstawia utwory pochodzące z różnych epok i stylów. Łączy je przede wszystkim osoba Maryi, która inspirowała przez wieki twórców przenikniętych wiarą. W roku 50. rocznicy koronacji Cudownej Piety  z Limanowej, chcemy złożyć Pani Limanowskiej szczególny hołd i podziękowanie za otrzymywane w pracy artystycznej łaski. Liczymy, że muzyka przez nas wykonywana dostarczy Państwu nie tylko pozytywnych wrażeń estetycznych, ale przede wszystkim pozwoli wielbić Maryję - naszą Panią Limanowską.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama