Zakroczym: 70 lat chóru "Gregorianie"

Zakroczymski chór działający przy kapucyńskim klasztorze obchodził swój jubileusz.

W tym roku mija 70 lat od czasu, gdy w 1947 roku o. Benignus Sosnowski, miłośnik śpiewu gregoriańskiego i gwardian klasztoru kapucynów w Gregorianieiu (od 16. 11. 1947), założył przy tej wspólnocie chór gregoriański. W 2007 roku przyjął on nazwę „Gregorianie”. Wtedy też powstało wspierające chór Stowarzyszenie „Chorał”. Kieruje nim jeden z chórzystów, p. Wojciech Adamczyk.

Uroczystości jubileuszu 70-lecia zaczęły się w sobotę, 18 listopada, kiedy członkowie chóru i goście spotkali się w restauracji „Miętowe Wzgórze” w Trębkach Nowych, w gminie Zakroczym. Pamiątkowe dyplomy otrzymali m.in.: p. Stefan Krupa, który od 1973 roku do ostatnich lat był dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru, oraz p. Jerzy Kapczyński, który od 1973 roku śpiewał w chórze i grał na organach.

Głównym wydarzeniem jubileuszu była Msza Święta koncelebrowana odprawiona w języku łacińskim o godzinie 10 w niedzielę, 19 listopada w kościele kapucynów w Zakroczymiu. W homilii kaznodzieja nawiązał do przypadającego w tym roku 50-lecia wydania watykańskiej instrukcji o muzyce w liturgii, w związku z czym biskupi polscy opublikowali Instrukcję o muzyce kościelnej. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. Podkreślono, że założyciel chóru, o. Benignus, do końca życia (zm. 9. 11. 1997) był wierny swoim dwom pasjom: śpiewowi gregoriańskiemu i pracy trzeźwościowej.

Po Mszy Świętej odczytano listy o. Józefa Łaskiego, gwardiana klasztoru zakroczymskiego w latach 2006-2012, oraz o. Marka Skowrońskiego, dawnego opiekuna chóru. Potem głos zabrała posłanka Anita Czerwińska, przedstawicielka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, który przyznał „Gregorianom” odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przemawiał również burmistrz Zakroczymia, Artur Ciecierski. Ciekawa prezentacja multimedialna pokazała obecnym w kościele wiernym historię chóru. W ciągu 70 lat jego działalności – w wielu miejscowościach Polski i innych krajów Europy – śpiewało w nim ok. 150 osób. Następnie odbył się koncert chóru, którym dyrygował p. Piotr Krupa. W ostatniej pieśni do 23 „Gregorianów” dołączyło drugie tyle byłych chórzystów. Ostatnim punktem jubileuszu był poczęstunek i rozmowy w sali duszpasterskiej obok kościoła.

Więcej wiadomości o chórze „Gregorianie” można znaleźć na stronie internetowej www.choral.com.pl.

tekst: br. Tomasz Płonka OFMCap

zdjęcie: br. Jan Jurczak OFMCap

« 1 »

reklama

reklama

reklama