Koszalin: koncert pieśni chrześcijan Wschodu

1 marca w katedrze w Koszalinie odbył się koncert pieśni chrześcijan Wschodu pt. "Razem dla Syrii". Koncert był formą zaproszenia koszalinian do programu Caritas "Rodzina Rodzinie" wspierającego rodziny chrześcijańskie i muzułmańskie w Aleppo i Jerozolimie.

Wykonawczynią pieśni w językach arabskim, ormiańskim, hebrajskim i aramejskim była Sylwia Hazboun – koordynatorka realizowanego w Syrii i w Strefie Gazy programu Caritas pn. "Rodzina Rodzinie", a zarazem arabistka oraz wraz z mężem Yousefem autorka bloga "Dzisiaj w Betlejem" o życiu codziennym w Ziemi Świętej.

Treścią utworów były fragmenty Pisma Świętego i tradycyjne modlitwy. W repertuarze pojawiły się utwory pasyjne będące refleksją nad męką Chrystusa. Artystka zaśpiewała także modlitwę "Ojcze nasz" w języku aramejskim, a także autorski repertuar inspirowany kulturą Bliskiego Wschodu.

- Zależy mi, żeby słuchacze nie tylko poznali piękno wschodnich melodii, ale także bogactwo treści tych pieśni - mówi Sylwia Hazboun.

Dla niej osobiście muzyka ta jest formą duchowego pielgrzymowania. - Bliski Wschód jest kolebką chrześcijaństwa i od wieków przyciągał pielgrzymów z całego świata pragnących oderwać się od swojej rzeczywistości, by poznać własne korzenie, a potem wrócić do siebie, odmienionymi. Ta muzyka jest więc dla mnie swego rodzaju pielgrzymką. Tak jak pielgrzymka do Ziemi Świętej, ona skłania do medytacji i refleksji - powiedziała pieśniarka.

Wieczorny koncert poprzedziła akcja informacyjna o programie "Rodzina Rodzinie". Jego koordynator Farad Ablu Jrab pochodzący z Damaszku, od kilku lat mieszkający wraz z rodziną w Warszawie, przekonywał uczestników niedzielnych Mszy św. do włączenia się - jednorazowo lub długofalowo - w humanitarną pomoc skierowaną do mieszkańców tamtego regionu. Podziękował też za wsparcie, które sam otrzymał od Polaków.

- Jestem szczęśliwy, że mogę mieszkać w Polsce, że znalazłem tu dobrą pracę, mogę tu żyć bezpiecznie ze swoją rodziną. Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc - powiedział Farad Ablu Jrab.

Jak informuje dyrektor Caritas ks. Tomasz Roda diecezjanie koszalińsko-kołobrzescy uczestniczą od lat w programie "Rodzina Rodzinie". Do tej pory wsparli łącznie 90 rodzin w Aleppo.

Humanitarny program Caritas "Rodzina Rodzinie" polega na bezpośredniej pomocy rodzinom z krajów ogarniętych wojną lub konfliktem poprzez jednorazowe lub comiesięczne wsparcie finansowe. Naborem rodzin do programu zajmują się lokalni partnerzy Caritas – parafie i organizacje chrześcijańskie w Aleppo oraz Caritas Jerozolima dla rodzin w Strefie Gazy.

Rodziny korzystające z programu w Aleppo są w większości chrześcijańskie (niewielki jest odsetek rodzin muzułmańskich). W Strefie Gazy jest to kilkadziesiąt rodzin muzułmańskich i kilkadziesiąt chrześcijańskich.

km / Koszalin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao