Łemkowie dr Anny Wilk najlepszym historycznym debiutem naukowym

Książka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", zwyciężyła w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski.

Autorka jest absolwentką historii KUL, a publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka na seminarium z historii XX wieku. Książka uzyskała również w lutym br. nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie". Publikacja poświęcona jest między innymi dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również poszukiwania tożsamości w sytuacji ukraińsko-polskiej rywalizacji o włączenie miejscowej ludności do własnej wspólnoty narodowej lub obywatelskiej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pięć lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL. Organizatorem Konkursu "Nagroda im. Profesora Tomasza Strzembosza" jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. W każdym roku kalendarzowym odbywa się jedna edycja wydarzenia. Wyróżnienie  przyznawane jest corocznie za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II Wojny Światowej do 1989 roku. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w wysokości 20 tys.zł.

Jeśli chodzi o sukcesy KUL, z seminarium historii XX wieku wywodzą się również inni tegoroczni laureaci: dr Ewa Bukowska-Marczak uzyskała Nagrodę Historyczną w 59. edycji konkursu Polityki za najlepszy debiut naukowy na podstawie książki „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym 1918–1939”, (na podstawie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dra hab. Mirosława Filipowicza, prof. KUL).

Z kolei mgr Jędrzej Piekara zwyciężył w III edycji Konkursu Stowarzyszenia Instytut Literacki i Fundacji Kultura Paryska na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z dorobkiem i historią Instytutu Literackiego w Paryżu. Obroniona praca magisterska „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera”.

źródło: Dział Komunikacji KUL

« 1 »

reklama

reklama

reklama