Wyśpiewaj ciemną jutrznię! Wydano muzyczne opracowanie

Ukazał się zbiór pt. „Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę”, nawiązujący do tradycji odprawiania tzw. ciemnych jutrzni podczas Triduum Paschalnego. Ma on stanowić pomoc, aby tę wspólnotową modlitwę Kościoła móc wykonywać w sposób uroczysty, a więc śpiewając.

Z inicjatywy Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, nakładem Centrum Apostolstwa Liturgicznego Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, ukazał się właśnie zbiór pt. „Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę”, nawiązujący do tradycji odprawiania tzw. ciemnych jutrzni podczas Triduum Paschalnego. Ma on stanowić pomoc dla wszystkich odpowiedzialnych za muzykę we wspólnotach kleryckich, zakonnych czy parafialnych, aby tę wspólnotową modlitwę Kościoła móc wykonywać w sposób uroczysty, a więc śpiewając. 

W publikacji zawarto muzyczne opracowanie tekstów Godziny czytań i Jutrzni dwóch dni Triduum Paschalnego. Do psalmów zastosowano tradycyjne melodie tonów gregoriańskich z ich różnymi, często mniej znanymi formułami kadencyjnymi (tzw. dyferencjami). Jedynie do kantyku ewangelicznego „Benedictus”, dla podkreślenia rangi tego tekstu, zaproponowano opracowanie wielogłosowe. W zapisie nutowym melodii do psalmów i kantyków zaznaczono akcenty słowno-muzyczne oraz nuty dodane w miejscach, gdzie tekst wymagał uzgodnienia akcentuacji słownej z muzyczną. Dla poprawnego wykonania psalmów kursywą zapisano sylaby przygotowawcze, a sylaby akcentowane wytłuszczono.

Dla wszystkich antyfon zaproponowano schemat melodyczny autorstwa ks. Zdzisława Bernata, jedynie antyfony do „Benedictus”, dla ich wyróżnienia, opatrzono melodiami oryginalnymi.

Unikatowym elementem prezentowanego wydania jest opublikowanie w nim odrębnych melodii do responsoriów długich w Godzinie czytań Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty oraz jednej melodii do responsorium krótkiego w Jutrzni Wielkiego Piątku. Ich autorem jest ks. Karol Mrowiec. Są one o tyle cenne, że stanowią adaptacje kompozycji gregoriańskich, będących ich łacińskimi prawzorami.

Oddając muzyczne opracowanie „Porannych liturgii godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę” do użytku różnych wspólnot Kościoła w Polsce, mamy żywą nadzieję, że stanie się ono pomocą w przeżywaniu pogłębionej modlitwy słowem Bożym podczas Triduum Paschalnego. Oby piękne muzyczne wykonanie tych świętych tekstów wybrzmiało z serc wiernych jak pieśń Oblubienicy opłakującej swojego Oblubieńca, a jednocześnie z niewzruszoną wiarą oczekującej na Jego ostateczne zwycięstwo nad śmiercią.

Publikację można nabyć w Centrach Apostolstwa Liturgicznego w Warszawie i w Częstochowie lub na zamówienie (e-mail: calwawa@pddm.pl; tel. 22.636.46.96, 22.636.26.77; www.pddm.pl). Pliki z nagraniem melodii zamieszczonych w „Porannych liturgiach godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę” można znaleźć na stronie Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza www.pddm.pl

Źródło: materiał prasowy  / www.pddm.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama