Abp Jędraszewski: Bogu niech będą dzięki za błogosławiony łódzki czas

„Dziękuję dziś wszystkim, których Pan Bóg postawił przez te ponad cztery lata na mojej pasterskiej drodze w archidiecezji łódzkiej, i z którymi razem dane mi było głosić zwycięską Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa” – powiedział dziś abp Marek Jędraszewski.

Uroczystą Mszą św. sprawowaną w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi wierni i duchowni archidiecezji dziękowali za posługę hierarchy, który za tydzień obejmie urząd metropolity krakowskiego.

„Kiedy 8 września 2012 roku obejmowałem urząd pasterski, w świętym Kościele Łódzkim - mówił abp Jędraszewski - nikt z nas, a na pewno nie ja, nie sądził, że będę tutaj nieco więcej niż cztery lata. Dokładnie po czterech latach i trzech miesiącach Ojciec Święty Franciszek powierzył mi w dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, urząd pasterza Kościoła Krakowskiego i stąd nasze dzisiejsze Eucharystyczne spotkanie, które ma być Eucharystią tj. dziękczynieniem za ten czas i za tę drogę, którą w czasie tych prawie czterech i pół roku przebyliśmy razem, drogę zbawienia, drogę kroczenia ścieżkami wiary, nadziei i miłości. Za ten wspólny czas i wspólnie podejmowane wielkie dzieła, pragniemy Panu Bogu, bardzo serdecznie podziękować” – zaznaczył arcybiskup.

Na uroczystą liturgię przybyli m.in. jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski, abp senior Władysław Ziółek oraz bp senior Adam Lepa, także biskupi pomocniczy archidiecezji łódzkiej, duchowni innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, parlamentarzyści oraz wierni świeccy.

„Gdy odbywałem ingres do tej wspaniałej katedry łódzkiej, w słowie jakie do was skierowałem mówiłem o znaczeniu mojego zwałowania pasterskiego: Scire Christum – Poznać Chrystusa. Chodziło oto, by podjąć ryzyko budowania swego życia na Chrystusie, by poddać się i otworzyć na Jego łaskę. By to On dał moc, aby podnieść głowy, bo człowiek wierzący, człowiek, który jest w Chrystusie, nie może się wstydzić swej wiary, a swoją jednoznaczną postawą musi pokazywać, że to inni, którzy zwłaszcza z własnej winy lekceważą prawdę, to oni powinni się wstydzić!” - zaznaczył abp Jędraszewski.

Przypomniał, że w czasie swojej posługi, wraz z wiernymi starał się „odkłamywać prawdę historyczną o Łodzi". - Łodzi męczeńskiej, której symbolami stały się: Getto żydowskie, znajdujące się w nim miejsce męczeństwa Polskich dzieci, słynny obóz na przemysłowej, Radogoszcz, a potem żołnierze wyklęci, a także nasi starsi bracia kapłani męczennicy aresztowani ponad 70 lat temu osadzeni w obozie w Konstantynowie, następnie wywiezieni do Dachau. Staraliśmy się żyć tą prawdą historyczną, która jest zakorzeniona w tej najwyższej prawdzie, jaką jest Jezus Chrystus!” – podkreślił.

W homilii metropolita łódzki podziękował wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za kształtowanie i rozwój nowych powołań kapłańskich w miejscowym seminarium duchownym. Podziękował także przedstawicielom bratnich Kościołów chrześcijańskich, przedstawicielom władz państwowych i miejskich.

8 grudnia ub. roku papież Franciszek mianował abp. Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą krakowskim. Jego ingres do katedry na Wawelu odbędzie się 28 stycznia.
az / Łódź

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama