Zmiany personalne w Archidiecezji Warszawskiej

Ks. Krzysztof Siwek rektorem kościoła św. Anny, ks. Siekierski proboszczem w Łomiankach

Zmiany personalne w Archidiecezji Warszawskiej. Nowy rektor kościoła akademickiego św. Anny, nowy proboszcz w Łomiankach i nowy dziekan dekanatu kampinoskiego – to trzy najnowsze decyzje personalne, jakie podjął w tych dniach kard. Kazimierz Nycz. Zmiany wejdą w życie 1 marca.

Z dniem 1 marca dotychczasowy prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, biblista i przewodnik po Ziemi Świętej, ks. dr hab. Krzysztof Siwek obejmie urząd rektora kościoła akademickiego św. Anny. W praktyce będzie również duszpasterzem w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego.

Nowy rektor kościoła akademickiego jest kapłanem od prawie 22 lat, święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1995-1998 pracował duszpastersko jako wikariusz parafii św. Mikołaja w Tarczynie. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w 2003 r. obronił doktorat z teologii biblijnej. Ponadto w latach 2004-2008 odbył studia w Papieskim Instytucie Bibijnym  (Biblicum) w Rzymie a w 2006/2007 specjalistycznie studia École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem. W 2008 r. otrzymał stopień licencjata nauk biblijnych.

Od roku akademickiego 2008/2009 ks. Siwek pracuje jako wykładowca na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie a od 2010 r. jest wychowawcą i kierownikiem studiów (prefektem) w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.  Dla kleryków prowadzi wykłady ze Starego Testamentu i języków biblijnych. W Archidiecezji Warszawskiej od 2009 r. jest także moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Dotychczasowy rektor kościoła akademickiego św. Anny ks. Jacek Siekierski od 1 marca zostanie proboszczem parafii św. Małgorzaty w Łomiankach. Przed laty był wikariuszem właśnie w tej parafii. Teraz zastąpi zmarłego 6 lutego proboszcza ks. Kazimierza Gersa.

Ks. Siekierski święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r. z rąk kard. Józefa Glempa, po czym został skierowany do pracy duszpasterskiej. Pracował jako wikariusz i katecheta m.in. w parafiach w Belsku Dużym, Łomiankach i 4 lata na Ursynowie w parafii św. Tomasza. Najdłużej, bo aż 9 lat był wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Błoniu. Przez ostatnie 9 lat (2008-20017) był rektorem kościoła akademickiego św. Anny i cenionym duszpasterzem akademickim. Ks. Siekierski jest również doradcą metodycznym z zakresu katechezy dla m. st. Warszawy oraz ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych MEN dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Po śmierci ks. Gersa, który pełnił również urząd dziekana - nowym dziekanem dekanatu kampinoskiego kard. Nycz mianował dotychczasowego wicedziekana – ks. Dariusza Koska, od 9 lat proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym. Dekanat kampinoski obejmuje 11 parafii archidiecezji warszawskiej.

archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama