Warszawa: obchody 50-lecia Odnowy w Duchu Świętym

50 lat po niezwykłym wydarzeniu w USA, które dało początek Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym, w warszawskim kościele św. Marcina od 17 do 19 lutego grupy Odnowy z archidiecezji warszawskiej dziękowały za ruch charyzmatyczny i jego udział odnowie Kościoła.

Eucharystii wieńczącej 3-dniowe czuwanie przewodniczył bp Michał Janocha wraz z bp. Bronisławem Dembowskim, wieloletnim delegatem Episkopatu ds. Odnowy w Duchu Świętym, założycielem jednej z pierwszych grup Odnowy w Polsce, jaka powstała w stołecznym kościele św. Marcina.

W homilii ks. Tadeusz Sowa, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Warszawskiej wyjaśniał znaczenie reform i odnowy, jaka w Kościele dokonała się w połowie XX stulecia. Opierała się na dwóch filarach: jednym był Sobór Watykański II a drugim spontanicznie rodzący się ruch charyzmatyczny.

"Odnowa charyzmatyczna sprawia, że ludzie pragną doświadczyć mocy Ducha Świętego - wyjaśniał. - Pragniemy uczynić go źródłem naszej duchowej przemiany i nieść to doświadczenie otaczającemu światu".

"Młodzi ludzie, którzy 50 lat temu przeżyli coś bardzo mocnego, doświadczyli wewnętrznego poruszenia, zaczęli mówić innymi językami i nie pragnęli niczego innego jak wielbienia Boga - oraz dzielenia się tym doświadczeniem, co zapoczątkowało nowy powiew Ducha Świętego w całym Kościele" - wspominał początki ruchu charyzmatycznego, nawiązując do narodzin pierwszej grupy, która powstała w 1967 r. w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Zawiązanie wspólnoty nastąpiło podczas dni skupienia 17-19 lutego, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu w Pittsburghu. Doświadczyli oni "chrztu w Duchu Świętym", któremu towarzyszyło ujawnienie się nowych charyzmatów. Ci młodzi katolicy otrzymali wtedy m. in. dar modlitwy w językach, prorokowania czy uzdrawiania.

Kaznodzieja tłumaczył, że sensem Odnowy nie jest tyle zakładanie jakiegoś nowego, zamkniętego ruchu, ale chodzi o odnowę różnych duchowości w Kościele. "Odnowa osadzona jest w Słowie Bożym i prowadzi do głębokiego przeżycia sakramentów Kościoła, zwłaszcza sakramentu Eucharystii i Bierzmowania"- wyjaśniał.

Tłumaczył, że "Odnowa ma także ogromnie istotny wymiar maryjny, gdyż Maryja jest tą osobą, która została w pełni ogarnięta Duchem Świętym - pierwszą i największą charyzmatyczką w historii".

Bardzo ważną cechą Odnowy - zdaniem ks. Sowy - jest wierność ortodoksji i jedność z Kościołem hierarchicznym. "Naturalne dla Kościoła napięcie miedzy urzędem a charyzmatem znajduje tu rozwiązanie na drodze prawdziwego dialogu wiary" - dodał.

Charakterystyczna dla Odnowy - jak podkreślił - jest także podmiotowość ludzi świeckich. "Ci którzy patrzą na Kościół w Polsce jak na skostniałą i klerykalną instytucję niech kiedyś przyjdą na spotkanie Odnowy i zobaczą jak wielka jest tu rola świeckich" - zachęcał.

"Odnowa w Duchu Świętym to niesamowite, radosne i głębokie doświadczenie dialogu z Bogiem, który prowadzi do nawrócenia każdego z nas, odnowy Kościoła i ożywienia jego misji w świecie" - skonstatował.

Na zakończenie liturgii, wzbogaconej spontaniczną modlitwą w językach, przemówił bp Michał Janocha. Apelował do uczestników Odnowy, aby nigdy nie uważali się za mądrych, tych którzy poznali już wszystkie tajemnice wiary, ale by byli jako te "puste naczynia", które Dych Święty zawsze może napełnić.

A nawiązując do łacińskiej formuły zamykającej Mszę świętą: "Ite missa est!", wyjaśnił, że jej prawidłowe tłumaczenie winno brzmieć: "Idźcie, jesteście posłani!". A słowa te stanowią istotę chrześcijańskiego posłannictwa, także posłannictwa tych, który czują, że Duch Święty jest blisko nich. "Oznacza to - podkreślił - że przyjęliśmy Boże Słowo aby się nim dzielić, że przyjęliśmy Eucharystię aby dostrzegać Chrystusa w naszych braciach, oznacza, że jesteśmy posłani do tych wszystkich, którzy na nas czekają, ale także do tych, którzy nie czekają: do radosnych i do smutnych, do młodych i do starych, do wierzących poszukujących i do niewierzących, abyśmy nieśli pokój tam, gdzie panuje zło i przemoc".

W jubileuszowym spotkaniu wziął także udział ks. Andrzej Grefkowicz, związany z Odnową od 40-lat, obecnie pełniący funkcję głównego egzorcysty archidiecezji warszawskiej, ks. Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina oraz liderzy i członkowie wspólnot Odnowy z archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej oraz goście z wielu innych polskich miast.
« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao