Poznań: Msza w 25. rocznicę sakry biskupiej abp. Stanisława Gądeckiego

W uroczystościach wziął udział abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Specjalne życzenia jubileuszowe nadesłał papież Franciszek.

„Dziękuję Panu Bogu za wszystkich ludzi, z którymi zetknąłem się w tym czasie 25 lat posługi biskupiej, za wszelkie dobro, którego doznałem, przepraszając za wszystkie błędy, uchybienia i grzechy, które człowiek przy takiej okazji popełnia” – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. celebrowanej w katedrze poznańskiej z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. W uroczystościach wziął udział abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

Specjalne życzenia jubileuszowe nadesłał papież Franciszek. Ojciec Święty, składając gratulacje z okazji srebrnego jubileuszu metropolity poznańskiego zauważył, że abp Gądecki jako przewodniczący KEP „troszczy się bardzo o duchowy postęp wiernych polskich i podejmuje działania wespół z cywilnymi władzami dla dobra Ojczyzny i Kościoła”.

Przypomniał, że jubilat „z wielkim poświęceniem podejmuje ważne prace w dykasteriach Kurii Rzymskiej, zwłaszcza w Kongregacji Nauki Wiary i podczas Synodu Biskupów, a także w Radzie Konferencji Episkopatów Europy”.

„Z okazji Twego jubileuszu święceń biskupich, gratulując Twojej apostolskiej gorliwości, życzymy Ci obfitości darów Bożych. Znakiem i dowodem tego niech będzie Nasze Błogosławieństwo Apostolskie, którego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, chętnie udzielamy Tobie, także i z tym zamiarem, by zostało przekazane wszystkim powierzonym Twej pieczy” – napisał Ojciec Święty.

W homilii kard. Zenon Grocholewski przypomniał, że "biskupi są we właściwym tego słowa znaczeniu następcami apostołów, a kapłani ich sakramentalnymi współpracownikami”.

Były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego podkreślił, że abp Gądecki słowa dewizy biskupiej „Czynem i prawdą” („Opere et veritate”) realizuje przez „prężne działania, jak również bezkompromisowe opowiadanie się za prawdą”.

Kard. Grocholewski zwrócił uwagę na fakt, że kapłaństwo zostało udzielone abp. Gądeckiemu „nie na jego prywatny użytek, ale zostało udzielone Kościołowi, dla dobra ludu Bożego”.

Przypominając życiorys metropolity poznańskiego, kard. Grocholewski wspominał lata studiów w Rzymie i Jerozolimie, pracę dydaktyczną w Gnieźnie, zwrócił też uwagę na dorobek naukowy metropolity poznańskiego i zainicjowane przez niego Dni Judaizmu.

W procesji z darami kapłani złożyli tablicę z nazwiskami dwudziestu pięciu syryjskich rodzin, poszkodowanych w zbrojnym konflikcie w Syrii. Rodziny te będą przez rok wspierane przez księży archidiecezji poznańskiej.

Na zakończenie liturgii życzenia w imieniu archidiecezji poznańskiej złożył bp Damian Bryl.
„Na tej Eucharystii w dziękczynienie, które składa Jezus Chrystus Ojcu, włączamy Księdza Arcybiskupa oraz to wszystko, co dobry Bóg dokonywał i dokonuje przez naszego pasterza w życiu naszej archidiecezji, Ojczyzny i Kościoła” – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.

Podkreślił, że świętując, „modlimy się, aby nasza archidiecezja otoczona troską arcybiskupa była dla wszystkich czytelnym znakiem żywego i kochającego Boga”. Bp Bryl ofiarował jubilatowi księgę jubileuszową „Opere et Veritate”, przygotowaną przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha. Publikacja, w opracowaniu której wzięły udział znamienite postaci Kościoła – duchowni i świeccy, przedstawia sylwetkę abp. Stanisława Gądeckiego i jego posługę.

Abp Wojciech Polak, w imieniu rodzinnej archidiecezji gnieźnieńskiej, przypomniał, że w bulli nominacyjnej Jan Paweł II dostrzegł w nim człowieka wielkiej odpowiedzialności i gorącej miłości ku Bogu i ludziom.

„Wpisałeś się w pamięć Kościoła gnieźnieńskiego jako gorliwy i oddany pasterz, bardzo wrażliwy na codzienne trudy żyjącego w niej ludu” – podkreślił prymas Polski. Zaznaczył, że wspomnienie jego biskupich początków, a więc „źródeł biskupiej posługi, z których wypływa Chrystusowa moc, dar i łaska łączy się ze szczerym dziękczynieniem oraz zapewnieniem o wdzięcznej pamięci i modlitwie”.

Ofiarując metropolicie poznańskiemu rycinę biskupiego domu przy ul. Łaskiego 2 w Gnieźnie, sięgająca 1992 r., w którym mieszkał on przez dziesięć lat pracy i posługi, jest swoistym „powrotem do duchowych źródeł, a do źródeł wraca się po to – jak uczył Jan Paweł II – by poczuć ożywczą świeżość”.

Z kolei abp Marek Jędraszewski, w imieniu Episkopatu Polski, podziękował abp. Gądeckiemu najpierw za dziesięcioletnią pracę wiceprzewodniczącego KEP, a od 2014 r. jako przewodniczącego KEP. „Od samego początku jesteś członkiem aktywnym tej Konferencji poprzez swoją działalność przyczyniając się do budowania jedności pomiędzy polskimi biskupami, a więc również do budowania jedności Kościoła, umacniając tym samym komunię kościelną” – zauważył metropolita krakowski.

Podczas liturgii Andrzej Dera, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, złożył życzenia i gratulacje w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. „Niech Pan Bóg w dalszej posłudze Księdza Arcybiskupa umacnia i prowadzi, a Duch Święty obdarza wszelkimi łaskami i darami, aby ta posługa przynosiła piękne owoce w Kościele powszechnym, w Kościele polskim, Kościele poznańskim i w naszej umiłowanej Ojczyźnie” – powiedział Andrzej Dera.

Abp Gądecki na zakończenie Eucharystii podziękował wszystkim - w tym władzom rządowym i samorządowym, członkom Polskiej Akademii Nauk i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rodzeństwu, księżom i siostrom zakonnym za obecność i modlitwę.

Wyraził też wdzięczność prezydentowi RP, prezes Rady Ministrów, marszałkom Sejmu i Senatu za nadesłane listy gratulacyjne.

Abp Stanisław Gądecki przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w 1973 r., a sakrę biskupią z rąk kard. Józefa Glempa w 1992 r. w katedrze gnieźnieńskiej. W 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim. Od 2014 r. jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

msz / Poznań

« 1 »

reklama

reklama

reklama