Bp Jerzy Pańkowski - ordynariuszem prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej

Prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego i biskup siemiatycki, 42-letni Jerzy Pańkowski został mianowany ordynariuszem diecezji wrocławsko-szecińskiej.

Na stanowisku ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej bp Pańkowski zastąpi zmarłego 17 kwietnia abp. Jeremiasza.

Decyzję podjął na wczorajszych obradach Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP). Bp Pańkowski został też podniesiony do godności arcybiskupa. Uroczystość objęcia diecezji wrocławsko-szczecińskiej odbędzie się 18 czerwca we Wrocławiu.

Jerzy Pańkowski urodził się 4 sierpnia 1974 r. w Białymstoku. W wieku 15 lat wstąpił do Męskiego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, rozpoczynając jednocześnie naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 1993 r., zdając równocześnie egzamin dojrzałości.

W 1993 r. rozpoczął w trybie zaocznym studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Następnie studiował na wydziale teologii Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego, gdzie w 2003 r. obronił pracę doktorską na temat: „Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego”.

28 listopada 2006 r., decyzją Soboru Biskupów PAKP został podniesiony do godności biskupiej jako biskup - wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa siemiatyckiego, zaś w dniu 9 czerwca 2010 r. Sobór Biskupów PAKP wybrał go na stanowisko Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.

Decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie .

Był delegatem PAKP na posiedzenia komisji przygotowującej sobór wszechprawosławny, który miał miejsce w ubiegłym roku w Gracji.

Liczbę polskich wyznawców prawosławia hierarchowie Cerkwi w Polsce szacują na 550-600 tysięcy. Największe ich wspólnoty żyją w województwie podlaskim – w Białymstoku oraz w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego – Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Gródku, Michałowie.

tk / Warszawa


Zdjęcie:  Biskup Jerzy (Pańkowski), autor: Zografos 07, licencja: CC BY-SA 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama