Warszawa: katecheci debatowali o wpływie reformy oświaty na katechezę

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Katecheza, a reforma oświaty" odbyła się 24 maja w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego UKSW.

Konferencja odbyła się pod patronatem Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Spotkanie służyło podzieleniu się doświadczeniem katechetycznym w kontekście przygotowywanej reformy oświaty. - Konferencja naukowa jest o tyle cenna, o ile służy praktyce - przypominał we wprowadzeniu do obrad ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW.

Następnie, ks. Jacek Buta, doktorant katechetyki i moderator pierwszej części sympozjum, zaprosił do dyskusji nt. obaw i nadziei związanych z reformą oświaty. Zagadnienie wpływu reformy oświaty na katechezę zreferował ks. Jarosław Kowalczyk. Prelegent z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przybliżył uczestnikom pojęcie reformy oświaty, wskazał na przyczyny obecnych zmian i określił znaczenie reformy dla katechezy. Podkreślił też potrzebę dowartościowania wolontariatu, bowiem on wspiera katechezę.

"Sam katecheta ma być także reformowany, ale należy pamiętać, że katecheza jest dziełem całego Kościoła" - mówił.

Temat "Katecheza wobec reformy oświaty 1999 i 2009" przedstawiła dr Aneta Rayzacher-Majewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prelegentka przypomniała, że wraz z reformą 1999 r. nauczanie religii powróciło do szkół, powstały nowe dokumenty regulujące nauczanie, a kolejna reforma zaowocowała nowym zapisem celów i wymagań edukacyjnych oraz sprecyzowała wymagania dotyczące edukacji domowej.

Drugi panel sympozjum prowadził Dominik Gaładyk SAC, alumn IV roku pallotyńskiego seminarium. W tej części spotkania dołączyli do obecnych bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz min. Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Ks. dr Andrzej Kielian pogłębił temat nowych podręczników do religii. Adiunkt Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie omówił aktualne trudności związane z przekazem wiedzy oraz istotne czynniki w procesie katechetycznym. Są nimi m.in. przygotowane otoczenie oraz materiały do nauki własnej.

Następnie dr Kamilla Frejusz z Collegium Bobolanum PWT w Warszawie omówiła sytuację katechety wobec reformy oświaty i zagadnienia dotyczące awansu zawodowego.

Ostatni referat ogólnopolskiej konferencji naukowej wygłosił profesor KUL ks. Adam Maj. W swoim referacie omówił zagadnienia dotyczące szkół katolickich, zauważając, że reforma oświaty "nie wprowadza rewolucji" w tych placówkach.

Po skończonych referatach, kilka zdań skierowała do zgromadzonych minister Marzena Machałek. Sekretarz Stanu MEN podkreśliła, że reforma jest potrzebna, ale nie dotyczy ona tylko nauczania katechezy. "Na każdej lekcji wychowujemy" - przypomniała minister.

Ogólnopolska konferencja naukowa "Katecheza, a reforma oświaty" nie wyczerpała tematu, ale wpisała się w publiczną dyskusję wokół tematu reformy oświaty. Owocem spotkania będzie publikacja naukowa, która wkrótce zostanie wydana.

al. Dominik Gaładyk SAC / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao