Kraków: międzynarodowa konferencja z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury

„Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio. Spotkanie odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w Krakowie.

- Przez organizację tej konferencji chcemy wskazać na organiczną łączność i wielowiekowy związek polskiej tradycji filozoficznej i teologicznej z kulturą europejską, której sztandarowym przedstawicielem w XIII w. był właśnie św. Bonawentura. Największe wydarzenia związane z rocznicą jego urodzin to dwa sympozja: w Rzymie i właśnie w Krakowie – zapowiadają organizatorzy.

Podczas konferencji wystąpią specjaliści oraz najwybitniejsi znawcy św. Bonawentury w Europie, reprezentujący różne ośrodki naukowe z Polski i z zagranicy.

Konferencja rozpocznie się 1 czerwca o godz. 9 Mszą św., której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Następnie głos zabiorą m.in. o. Piotr Bielenin OFMconv, gwardian klasztoru franciszkanów oraz o. dr hab. Romuald Kośla OFM, dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich.

Poszczególne sesje zostały podzielone tematycznie na filozofię, teologię i historię i duchowość.

W pierwszej części spotkania prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosi wykład pt. „Bonawenturiańskie Soliloquium jako przykład ćwiczenia duchowego. Z kolei o. dr Feliks Stanisław Marchewka OFM z Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej opowie o filozoficznych podstawach rozumienia Chrystusa jako Prawdy w ujęciu św. Bonawentury.

Z kolei o. prof. dr Bogusz Stanisław Matuła z Rzymu będzie mówił o znaczeniu wiary w życiu chrześcijanina i poznaniu Boga na przykładzie Maryi, Matki Bożej w ujęciu Bonawentury. Podczas konferencji prelegenci będą rozmawiać także na temat teologii Bonawentury w odniesieniu do obecnych czasów.

W trakcie spotkania zaplanowano również wystąpienia pt. „Bonawentura – teolog czy historyk zakonu?” oraz „Bonawentura – mistrz modlitwy”, który wygłosi o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv z Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji.

Natomiast o. dr hab. Wiesław Block OFMCap z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie opowie o podróży w głąb Boga na podstawie lektury „Drogi duszy do Boga” św. Bonawentury. Podczas konferencji prelegenci poruszą temat idei piękna według św. Bonawentury, a także będą rozmawiać o jego wkładzie z rozwój doktryny i kultu Najświętszego Serc Jezusa.

W programie konferencji przewidziany jest również koncert zespołu Flores Rosarum „Święci Franciszek i Bonawentura w responsoriach antyfonarzy franciszkańskich z XIII i XVIII wieku”, przygotowany specjalnie na tę okazję i po raz pierwszy wykonany.

Konferencja odbędzie się w krużgankach klasztoru franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są: Instytut Studiów Franciszkańskich, Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT UPJPII w Krakowie, klasztor franciszkanów w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa.

Święty Bonawentura OFM urodził się w 1217 r. w Bagnoregio w okolicach Viterbo, zmarł 15 lipca 1274 w Lyonie. Teolog, filozof, doktor Kościoła, biskup, kardynał, siódmy generał franciszkanów. Obok św. Tomasza z Akwinu uważany jest za jedną z największych postaci XIII wieku, jest klasykiem okresu scholastyki. Według legendy, jako maleńkie dziecko został cudownie uzdrowiony przez wstawiennictwo św. Franciszka.

W okresie 1236-1242 studiował w Paryżu filozofię na fakultecie sztuk wyzwolonych. Tam też wstąpił do franciszkanów w roku 1243. Następnie studiował teologię. Profesorem uniwersytetu paryskiego został w 1257 roku, a w 1257 roku został wybrany generałem zakonu franciszkańskiego. Jako generał Bonawentura dokonał wielkiej reorganizacji zakonu. W 1263 roku, z jego inicjatywy powstało święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. 3 czerwca 1273 roku został mianowany kardynałem-biskupem Albano.

Zmarł podczas obrad Soboru w Lyonie, którego był jednym z głównych organizatorów. Został pochowany w Lyonie. W 1482 roku papież Sykstus IV ogłosił go świętym. Ponad sto lat później papież Sykstus V zaliczył go w poczet doktorów Kościoła.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama