Moszczenica 2017 - trwa Chrześcijańskie Spotkanie Młodych

Blisko tysiąc młodych ludzi z Polski i z zagranicy (Niemcy, Ukraina) uczestniczy w Chrześcijańskim Spotkaniu Młodych, które odbywa się w dniach 14-16 czerwca br. w Moszczenicy pod hasłem „Idźcie i Głoście”.

Koncerty muzyki chrześcijańskiej, teatr pantomimy, warsztaty (sportowe, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne) kino plenerowe, ale także adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa uwielbienia, Eucharystia i procesja Bożego Ciała, to wszystko przygotowali organizatorzy Chrześcijańskiego Spotkania Młodych, które odbywa się w Moszczenicy, usytuowanej na trasie pomiędzy Łodzią, a Piotrkowem.

To kolejne spotkanie tego typu, po dłuższej przerwie.

- Pomysł na zorganizowanie tego spotkania zrodził się u młodzieży gromadzącej się przy naszej parafii” – mówi Jerzy Korytkowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ksiądz Paś, który jest proboszczem tutejszej parafii, zwrócił się z propozycją do naszego Ośrodka i tak pierwszy festiwal się zaczął. "Miejmy nadzieję, że pierwszy, nie okaże się być ostatnim.” – dodaje.

Organizatorami tego wydarzenia o charakterze zarówno kulturalnym, jak i religijnym jest parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy oraz Urząd Gminy w Moszczenicy.

Spotkanie nie mogłoby odbyć się, gdyby nie sztab wolontariuszy, którzy aktywnie włączył się w przygotowanie i przebieg całego wydarzenia.

Wraz z młodzieżą, zgromadzoną na Spotkaniu Młodych, modlił się także administrator archidiecezji łódzkiej, bp Marek Marczak, który poprowadził procesję Bożego Ciała w moszczenickiej parafii oraz wieczorne nabożeństwo adoracyjne.

Biskup zapytany o to, czy takie spotkania jak to, w którym uczestniczy są dziś potrzebne, bez wahania odpowiedział: „Młodzież dziś potrzebuje spotkań nie tylko o charakterze modlitewnym, choć również to Spotkanie Młodzieży jest też związane z modlitwą, ale także o charakterze muzycznym, rozrywkowym, tanecznym, żeby swoją chrześcijańską radość wyrazić, ale także zamanifestować tę wspólnotę wiary z innymi. Żeby rozejrzeć się i zobaczyć, że moi rówieśnicy wierzą tak samo jak ja, że cieszą się swoją wiarą, że chcą ją publicznie wyznawać, przyznawać się do niej. Myślę, że ugruntowywaniu swojej wiary i pogłębianiu jej, takie spotkania jak to, dobrze służą.”

Spotkanie Młodych, które jest owocem zaangażowania wielu, przyczynia się nie tylko do rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, ale także do rozwoju duchowego, do głębszego przeżywania relacji z Bogiem. „To spotkanie tutaj z innymi ludźmi, którzy są katolikami jak ja sprawia, że moja wiara staje się mocniejsza, pogłębia się. Widzę, że nie jestem sama” – zauważyła Izabela Olszewska, uczestniczka spotkania w Moszczenicy.

Podczas trzydniowego Spotkania Młodych, uczestnicy mają możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w konfesjonałach ustawionych w widocznych miejscach na terenie GOKiS w Moszczenicy, a poprzez świadectwa młodych wygłoszone na scenie, mogą wzmocnić swoja wiarę i więź z Kościołem, do którego należą od momentu Chrztu św.

xpk / Moszczenica

« 1 »

reklama

reklama

reklama