reklama

Nota dotycząca udzielania Komunii św. chorym na celiakię

W hostie niskoglutenowe przeznaczone dla osób chorych na celiakię parafie powinny zaopatrywać się w piekarniach hostii mających zatwierdzenie miejscowego biskupa – informuje o tym nota wydana przez Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski w 2009 roku.

W związku z Listem okólnym do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii opublikowanym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który zwraca uwagę na potrzebę "czuwania nad jakością chleba i wina przeznaczonego do sprawowania Eucharystii", przypominamy treść noty:

Nota dotycząca udzielania Komunii św. chorym na celiakię

SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

SEP – 6.2-10

                                                          Warszawa, dnia 21 maja 2009 r.

NOTA W SPRAWIE UDZIELANIA KOMUNII ŚW. CHORYM NA CELIAKIĘ

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 347. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniu 11 marca 2009 r. zmieniło decyzję 327. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2004 r. dotyczącą udzielania Komunii św. osobom chorym na celiakię. Dotąd osoby te mogły przyjmować Komunię św. pod postacią wina, obecnie mogą ją przyjmować pod postacią hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. W takie hostie parafie powinny się zaopatrywać w piekarniach hostii mających zatwierdzenie miejscowego biskupa. Powyższa NOTA zostanie opublikowana w biuletynie „Anamnesis” wydawanym staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

+ Stanisław Budzik

Sekretarz Generalny KEP

***

– Zmiana decyzji dotyczącej udzielania Komunii świętej osobom chorym na celiakię została podjęta ze względu na trudności w sprowadzaniu z zagranicy hostii niskoglutenowych. Znane jest stanowisko Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie pozwolenia na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu (zob. „Anamnesis” 10 [2004] nr 1 [36] s. 20) – podkreślał w komentarzu do noty z 2009 roku bp Stefan Cichy, ówczesny przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Od 2009 roku w Polsce jest coraz więcej piekarni posiadających odpowiedni certyfikat dotyczący zawartości glutenu w wypiekanych hostiach oraz zezwolenie biskupa diecezjalnego na rozpowszechnianie wypiekanych hostii niskoglutenowych.

BPKEP, episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama