Instytut Teologiczny w Koszalinie zaprasza

Ddo 31 sierpnia trwa nabór na I rok studiów magisterskich niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018.

Chętni do podjęcia studiów mogą zgłaszać się do 31 sierpnia 2017 r., składając dokumenty osobiście lub przesyłając pocztą na adres sekretariatu.Utworzenie grupy będzie zależne od ilości chętnych, stąd mile widziane jest jak najszybsze zgłoszenie swojej kandydatury.

Instytut Teologiczny w Koszalinie, że wymagane są następujące dokumenty:

wypełnione podanie wraz z ankietą personalną (do pobrania tutaj lub do otrzymania na miejscu)

  • własnoręcznie napisany życiorys
  • świadectwo dojrzałości (lub jego odpis) - do wglądu
  • świadectwo katechizacji (lub jego odpis) - do wglądu
  • opinia o kandydacie od proboszcza parafii zamieszkania
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (od lekarza rodzinnego)
  • 3 zdjęcia (w formacie jak do dowodu osobistego)
Więcej informacji na stronach Instytutu >>. 
« 1 »

reklama

reklama

reklama