Poznań: Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

W Poznaniu odbyło się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Teologowie i członkowie rad duszpasterskich dyskutowali o przyszłorocznym programie duszpasterskim Kościoła w Polsce.

Gościem spotkania był kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie forum. W homilii, odczytanej przez lektora w języku polskim, kardynał zauważył, że to właśnie Słowo Boże jest faktycznie prawdziwym światłem dla ludzkiej egzystencji.

„Dzisiejszy świat cierpi, ponieważ nie docenia ogromnego skarbu, jaki stanowi nasza wiara, a jeszcze mniej uznaje zbawczą potęgę Słowa. Musimy odbudować nasze życie na Słowie Bożym. Bycie chrześcijaninem wymaga siły, odwagi i bohaterstwa, zwłaszcza gdy pojawiają się trudności, cierpienie i prześladowanie, ze względu Słowo. Musimy więc przyjąć Słowo Boże z miłością, całkowitym oddaniem, z gorącym pragnieniem bycia przez nie przemienionymi i ożywionymi” - mówił kard. Sarah.

Forum Duszpasterskie odbywało się pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

R. Łączny, KAI

« 1 »

reklama

reklama

reklama