Sandomierz: zainaugurowano jubileusz 200-lecia diecezji

Inauguracja jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej oraz uroczystości odpustowe ku czci jej patrona bł. Wincentego Kadłubka odbyły się 8 października w Sandomierzu.

Dekret inaugurujący Diecezjalny Rok Jubileuszowy z okazji 200. rocznicy powstania diecezji sandomierskiej ogłoszony został podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w katedrze pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza.

Eucharystię koncelebrowali m.in. biskup senior Edward Frankowski, o. Piotr Chojnacki OCist, opat cystersów w Mogile oraz o. Dominik Chucher OCist, opat cystersów w Szczyrzycu.

We wspólnej modlitwie wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele kapituł z diecezji tarnowskiej, radomskiej, lubelskiej i przemyskiej oraz lokalnych kapituł katedralnej i kolegiackich.

Obecni byli także: członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, Rycerze Kolumba, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, ojcowie i bracia cystersi oraz liczni kapłani i wierni z całej diecezji.

Bp Krzysztof Nitkiewicz rozpoczynając obchody jubileuszowe i odpustowe, wyjaśnił, że z powodu żałoby po śmierci zmarłego w sobotę biskupa seniora Wacława Świerzawskiego, zdecydowano się na skromniejszy charakter uroczystości.

- Wspominając bł. Wincentego Kadłubka oraz 200. rocznicę erygowania Diecezji Sandomierskiej przez papieża Piusa VII, kierujemy się ku początkom, aby uświadomić sobie zbawczą obecność Boga w historii naszego Kościoła lokalnego, regionu i w życiu każdego z nas – mówił ordynariusz.

Hierarcha wskazywał, że "błogosławiony Wincenty – wierny uczeń Chrystusa, jest zwierciadłem, w które trzeba się wpatrywać, aby zobaczyć jacy jesteśmy i jacy powinniśmy być".

- Nie brakuje bowiem fałszywych wzorców skonstruowanych na potrzeby różnych ideologii oraz dla zagłuszenia własnego sumienia. To odnosi się również do postrzegania Kościoła. Rok Jubileuszowy jest okazją do refleksji i niezbędnej przemiany – podkreślił bp Nitkiewicz.

Diecezja sandomierska powstała 30 czerwca 1818. Erygował ją papież Pius VII bullą "Ex imposita nobis". Utworzona została z terenów ówczesnej diecezji krakowskiej. Obecne granice diecezji utworzone zostały 25 marca 1992, kiedy to papież Jan Paweł II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" przeorganizował strukturę diecezji w Polsce.

apis / Sandomierz

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama