Krajowa Rada Misyjna: Młodzi są nadzieją misji!

O roli i miejscu świeckich misjonarzy w Kościele oraz zaangażowaniu misyjnym młodzieży debatowali członkowie Krajowej Rady Misyjnej, 12 października br., w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Obradom Krajowej Rady Misyjnej przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Ks. prał. Zbigniew Sobolewski omówił stan dyskusji poświęconej misjonarzom świeckim. Zwrócił uwagę na najczęściej sygnalizowane problemy, takie jak konieczność formacji nie tylko intelektualnej czy zawodowej misjonarzy świeckich, ale religijnej i duchowej. Kościół w Polsce wypracowuje tę specyficzną formację, korzystając zwłaszcza z doświadczeń misyjnych zgromadzeń żeńskich i męskich. Cieszy fakt, że w latach powojennych wyjechało ponad 220 świeckich misjonarzy do pracy w krajach misyjnych. Obecnie pracuje ich 57.

- Nadal jednak istnieje duże zapotrzebowanie na posługę misjonarską świeckich, chociaż zmienia się jej profil – stwierdził ks. Sobolewski. – Dziś biskupi misyjni proszą o specjalistów; takich misjonarzy, którzy będąc fachowcami w różnych dziedzinach, zajmą się kształtowaniem kadr dla diecezji i parafii misyjnych. Potrzebni są inżynierowie, personel medyczny, pedagodzy, nie tyle do bezpośredniej pracy na budowie, w szkole lub szpitalu, ile tacy, którzy podzielą się swą wiedzą z miejscową ludnością i wychowają dobrych fachowców, swych następców – powiedział prelegent.

Drugi nurt dyskusji podczas Krajowej Rady Misyjnej zdominowało pytanie, w jaki sposób docierać do młodzieży z przesłaniem misyjnym. Przypomniano, że w październiku 2018 r. odbędzie się Synod Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Jest to doskonała okazja do animacji i formacji misyjnej młodzieży. Zebrani zastanawiali się nad tym, jak rozbudzać w sercach bierzmowanych i młodzieży starszej poczucie odpowiedzialności za misje. Obecnie w Polsce rozwija się młodzieżowy wolontariat misyjny. W ubiegłym roku ponad 460 wolontariuszy wyjechało na misje. Do wyjazdu przygotowywali się w 28 centrach, głównie zakonnych.

O propozycjach misyjnego zaangażowania młodzieży w ramach wolontariatu misyjnego mówił ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Apostoła Piotra w Polsce. Mamy odpowiednie materiały, służymy pomocą w tworzeniu grup misyjnych w parafiach i szkołach. Spotykając się z młodzieżą dostrzegamy ogromny zapał, kreatywność i energię, która można wykorzystać dla dobrych dzieł – powiedział ks. Maciej Będziński.

– Od ponad dwóch lat, w różnych misyjnych gremiach zastanawiamy się nad tym, jak rozbudzić w wiernych zapał misyjny i pogłębić świadomość, że z mocy chrztu św. i bierzmowania wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami – powiedział bp. Jerzy Mazur. – Cieszymy się, że Kościół w Polsce posyła na placówki misyjne oddanych i pełnych ducha Bożego misjonarzy świeckich. Są oni pełnoprawnymi misjonarzami. Podejmują się ważnych zadań, które wymagają specjalistycznych kompetencji i wiedzy. Wydaje się jednak, że misyjny potencjał naszego Kościoła jest o wiele większy. Dlatego pytanie: Co możemy zrobić, aby zwiększyła się liczba misjonarek i misjonarzy świeckich. Potrzeby na misjach są ogromne – dodaje.

O. Kazimierz Szymczycha SVD, mp / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama