Ekumeniczne życzenia na Święto Epifanii 2018

Z okazji święta Objawienia Pańskiego, najstarszego chrześcijańskiego święta związanego z tajemnicą wcielenia Syna Bożego, Komisja Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej składa życzenia Polakom.

Publikujemy treść życzeń:  

„Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6)

Z okazji święta Epifanii – Objawienia Pańskiego, najstarszego chrześcijańskiego święta związanego z tajemnicą wcielenia Syna Bożego – Komisja Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej składa wszystkim mieszkańcom naszej ojczyzny najserdeczniejsze życzenia pokoju i radości. Jezus Chrystus, Syn Boży, pokonuje granicę nieba i przychodzi do całego świata. Objawia się jako Zbawiciel niezależnie od naszych podziałów i daje nam moc, abyśmy mogli przekraczać nasze bariery.

Zaczerpnięte z Księgi Wyjścia słowa Pieśni Mojżesza – „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) – są hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2018 roku na całym świecie. Naród wybrany Starego Testamentu doświadczył Bożej mocy, gdy w cudowny sposób wyszedł z niewoli i przeszedł bezpiecznie Morze Czerwone, unikając pościgu armii faraona. Niech radosne uwielbienie Bożej mocy stanie się rzeczywistością także dzisiaj, w naszej ojczyźnie, która przed stu laty doświadczyła odrodzenia po wielu latach niewoli. Bóg, który przyszedł na świat w Betlejem jako niemowlę – wydałoby się słabe i narażone na niebezpieczeństwa – pozostaje Bogiem, który ciągle objawia swoją wielkość. Czynił to wielokrotnie w przeszłości i czyni to także dzisiaj. Takiego doświadczenia opieki Pańskiej życzymy wszystkim dzieciom Boga.

Składając te życzenia, wzywamy wierzących w moc Syna Bożego, który objawił się wszystkim narodom, do usilnej modlitwy za wszystkie Kościoły i wszystkich wierzących, aby dali się prowadzić Bożą ręką. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach organizowanych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w dniach 18–25 stycznia 2018 roku. Niech będzie to czas wspólnej modlitwy także za naszą ojczyznę w rozpoczynającym się jubileuszowym roku odzyskania niepodległości: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyźnie miłej”.

*

Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu powstała w 1974 roku. W 1977 roku wyłoniła ona Podkomisję ds. Dialogu. Na bazie dotychczasowej współpracy na miejsce wymienionych komisji w 1997 roku powołano do życia Komisję Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) obecnie w skład Komisji Dialogu wchodzą: Prezes PRE bp Jerzy Samiec (Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), abp Abel (ordynariusz prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej), bp Marek M. Karol Babi (Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP), bp Marek Izdebski (Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP).

Ze strony Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w skład Komisji Dialogu wchodzą: bp Krzysztof Nitkiewicz (Biskup Sandomierski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Dialogu z Polską Radą Ekumeniczną oraz Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu), bp Andrzej Czaja (Biskup Opolski), bp Marek Solarczyk (biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej), bp Andrzej Siemieniewski (biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej).

pgo, ekumenia.pl / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao