Toruń: podpisanie listu o współpracy pomiędzy województwem a fundacją watykańską

Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera Benedykta XVI o. Federico Lombardi SJ złożyli dziś podpisy pod listem intencyjnym w sprawie kontynuacji współpracy dotyczącej badań nad spuścizną intelektualną papieża seniora.

Fundacja działa od 2010 roku, została założona z inicjatywy samego Benedykta XVI, podczas jego pontyfikatu. Zajmuje się badaniami naukowymi w dziedzinie teologii, wydaje książki i organizuje konferencje naukowe. Utrzymuje się m. in. z publikacji dzieł Josepha Ratzingera -  intelektualisty i myśliciela, jednego z najważniejszych teologów chrześcijańskich XX wieku. Raz do roku przyznaje prestiżową Nagrodę Ratzingera, nazywaną teologicznym Noblem. W Kujawsko-Pomorskiem, w Bydgoszczy, działa związane z fundacją Centrum Studiów Ratzingera. 

List intencyjny, pod którym złożyli dziś podpisy marszałek Piotr Całbecki i o. Federico Lombardi, jest wyrazem woli kontynuacji zapoczątkowanej 5 lat temu współpracy między samorządem województwa kujawsko-pomorskiego a tą zasłużoną dla debaty wewnątrz Kościoła katolickiego instytucją. Chcemy m. in. wspólnie wspierać i promować katolicką myśl teologiczną wysokich lotów.

Urodzony w 1927 roku w Bawarii Joseph Ratzinger, jeden z najważniejszych teologów chrześcijańskich ubiegłego wieku, jest uznawany za współtwórcę współczesnej teologii fundamentalnej i dogmatycznej. W 1981–2005 był prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, kierował pracami nad nowym katechizmem Kościoła katolickiego, należał do najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W 2005 roku został papieżem i zwierzchnikiem Państwa Watykańskiego. W 2013 roku zrezygnował z urzędu i wycofał się z życia publicznego. Jest profesorem teologii.

W dzisiejszym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli też przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober i dyrektor Centrum Studiów Ratzingera ks. dr Mariusz Kuciński.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego / Toruń

« 1 »

reklama

reklama

reklama