Diecezja płocka: świątynie z odpustami w Roku św. Stanisława Kostki

Sanktuarium w Rostkowie, bazylika katedralna w Płocku i kościoły parafii noszących wezwanie św. Stanisława Kostki są świątyniami, w których wierni diecezji płockiej będą mogli uzyskać odpust zupełny w Roku św. Stanisława Kostki.

Dekret ustanawiający świątynie jubileuszowe w Roku św. Stanisława Kostki (1550-1568) - świętego pochodzącego z diecezji płockiej, wydał bp Libera. Zaznacza w nim, że w związku z obchodzonym rokiem, kierując się duchowym dobrem wiernych i powołując na dwa dekrety Penitencjarii Apostolskiej z dnia 1 grudnia 2017 r., ustanawia miejsca święte, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, w czasie trwania Roku św. Stanisława Kostki (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.).

W dekrecie wymienia się Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Poza nim, wymienione są również są to kościoły parafialne w parafiach: Dębsk, Ostrowite oraz kościoły pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Płocku, Przasnyszu, Pułtusku, Rypinie, Smardzewie i Wojnówce.

W dokumencie tym wymieniono także kościoły parafialne, noszące tytuł św. Stanisława Kostki w: parafii pw. Świętej Trójcy w Krajkowie i parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Inne miejsca, to: kościół pw. św. Stanisława Kostki w Kacicach - kościół filialny parafii pw. św. Józefa w Pułtusku; kościół chrztu św. Stanisława Kostki - kościół pw. Wniebowzięcia NMP parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu; bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, posiadająca relikwie św. Stanisława Kostki; kaplica pw. Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku - św. Stanisław Kostka jest patronem uczelni oraz kaplica pw. św. Stanisława Kostki w Szkołach Katolickich w Płocku.

Odpust zupełny będzie można uzyskać w wymienionych kościołach lub kaplicach jeden raz dziennie pod określonymi warunkami, ofiarując go w intencji własnej lub za zmarłych. Warunkami tymi są: uczestnictwo w Mszy św. lub nabożeństwie ku czci św. Stanisława Kostki, modlitwa do Boga przed obrazem św. Stanisława Kostki zakończona: Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Kostki, stan łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego jako wyraz jedności z Kościołem.

Jednocześnie w dekrecie napisano, że w dniu 25 listopada 2018 r., w Uroczystość Chrystusa Króla, na liturgiczne zakończenie Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej, które odbędzie się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., według wskazań Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 „Serdecznie zachęcam duszpasterzy, szczególnie stróżów miejsc związanych z kultem św. Stanisława Kostki, aby sprawowali, kiedy to możliwe Msze wotywne ku czci św. Stanisława Kostki lub Liturgie słowa, czy inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Stanisława Kostki. Proszę, aby podczas tych liturgii i nabożeństw sprawować również sakrament pokuty i pojednania” - polecił w dekrecie bp Piotr Libera.

Rok św. Stanisława Kostki rozpoczął się w Kościele w Polsce 1 stycznia 2018 r. W diecezji płockiej, w której żył ten święty, zostanie zainaugurowany 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, w salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki w Płocku, a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla 25 listopada 2018 r. w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie.

W diecezji zaplanowano z tej okazji wiele wydarzeń, a centralna uroczystość odbędzie się 19 sierpnia w Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie - miejscu urodzenia świętego, z udziałem kard. Stanisława Dziwisza.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama