Dobre praktyki ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej

Księża, diakoni i katecheci – to grupy, które w archidiecezji warszawskiej zostały przeszkolone jak chronić powierzone ich opiece dzieci i młodzież przed nadużyciami seksualnymi.

Z dniem 1 grudnia w archidiecezji warszawskiej wejdzie w życie Kodeks właściwego postępowania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży, który 17 listopada został zaprezentowany podczas Kongregacji dziekańskiej.

Szkolenia na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym przeszli w 2017 r. roku księża w ramach tzw. stałej formacji kapłańskiej. Co roku w seminarium duchownym również kolejne roczniki diakonów zapoznawane są z tą problematyką. Regularne szkolenia prowadzone są dla katechetów świeckich. Z tego grona przeszkolonych zostało 470 osób a w styczniu 2019 r. zaplanowano szkolenie dla kolejnej grupy 130 katechetów. W następnej kolejności szkolenia obejmą wszystkich świeckich pracujących przy parafiach, mających styczność z dziećmi i młodzieżą.

- Prewencja nadużyć stanowi integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą – podkreśla ks. dr Piotr Odziemczyk, delegat metropolity warszawskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zwraca uwagę, iż celem szkoleń jest zapobieganie wszelkim nadużyciom, a z drugiej strony - znajomość symptomów wykorzystania seksualnego pozwoli księżom i wychowawcom kompetentnie reagować w sytuacjach budzących wątpliwości.

Kodeks jest szczegółowym instrumentem prawnym, który ma na celu zapobieganie ewentualnym przestępstwom na szkodę dzieci i młodzieży. Obowiązuje na terenie archidiecezji warszawskiej wszystkie parafie, wspólnoty, dzieła prowadzone na terenie archidiecezji. Zasadami w nim zawartymi mają się kierować wszyscy księża, siostry zakonne oraz świeccy - wychowawcy, nauczyciele, wolontariusze zatrudnieni na różnych stanowiskach, podejmujący różne zakresy odpowiedzialności. W praktyce - wszyscy, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni kościelnej.

Kodeks zawiera więc zasady postępowania w pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą, zwraca uwagę na szacunek dla nietykalności cielesnej, intymności i prywatności małoletniego. Reguluje takie kwestie jak indywidualne spotkania z małoletnimi, podróże, wycieczki. Ponadto rekomenduje zasady reagowania na oznaki lub wiadomość o wykorzystaniu oraz zawiera praktyczne wskazania dotyczące przyjęcia zgłoszenia.

Ochrona dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama