Licheń. Zebranie duszpasterzy służby liturgicznej

„Obecność Ducha Świętego w liturgii” była głównym tematem, jakim zajmowali się uczestnicy 70. Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym w dniach 7-8 listopada.

Obradom przewodniczył abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej przy KEP.

- „Jest to niezwykle głęboki temat i staramy się go ująć w kluczu jak najbardziej praktycznym, czyli skupiamy się na tym, co może posłużyć formacji służby liturgicznej. Wiemy, że organizacja życia służby liturgicznej w poszczególnych diecezjach różni się, pomimo, że mamy ogólnopolskie programy. I właśnie o tym rozmawiamy – w jaki sposób przenosić je na konkretny grunt” – wyjaśnił abp Górzyński.

Dyskusja w trakcie dwudniowego spotkania dotyczyła spraw związanych z ludźmi, którzy współuczestniczą w przygotowaniu Mszy Świętych oraz nabożeństw. Zdaniem ks. Stanisława Szczepańca z Krakowa, członka Podkomisji KEP ds. Służby Liturgicznej, nie są to wyłącznie - wbrew powszechnemu mniemaniu – ministranci czy lektorzy. – „Wszyscy jesteśmy sługami. A liturgię celebruje wspólnota, w której każdy spełnia swoje zadanie. Wyróżniony jest kapłan, gdyż ma święcenia i reprezentuje Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa, w którym każdy spełnia swoje zadanie. Dążymy do tego, aby jak największa liczba uczestników zgromadzenia odkryła, jakie zadanie Pan Jezus dla niego przygotował i jak ma to zadanie spełniać” – wyjaśnił kapłan.

W trakcie pracy w grupach prowadzono rozmowy o tym, jak wygląda współpraca na szczeblu diecezji, jakie kursy są organizowane w celu formowania służby liturgicznej i podnoszenia jakości posługi.

Podczas obrad uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad formą modlitwy przed i po nabożeństwie. – „Jest tradycja modlitwy, ale okazało się na nowo, jak duże jest zróżnicowanie. Zaistniała potrzeba, aby przedstawić pewien wzór ogólnopolski. Trwają prace nad przygotowaniem ujednoliconego tekstu. Chodzi w głównej mierze o komendy przed modlitwą i po modlitwie” – dodał ks. Szczepaniec.

Zdaniem kapłana, uczestnikom spotkania zależy, aby w Eucharystię, czyli największy skarb Kocioła, włączało się jak najwięcej wiernych; aby nie tylko byli obecni na celebracji, ale by odczuwali potrzebę, iż jest to „moja” Eucharystia, za którą biorę także odpowiedzialność. A czynne włączanie się w celebrację powinno być zgodne z indywidualnymi talentami i predyspozycjami.

Poza wspomnianym abp Józefem Górzyńskim w licheńskich obradach uczestniczył bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP oraz osoby odpowiedzialne za służbę liturgiczną w poszczególnych diecezjach.

W środę uczestnicy zebrania modlili się podczas wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, w trakcie której oczytano akt zawierzenia członków służby liturgicznej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

Licheń Stary, 08 listopada 2018 r.

Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama