Nominacje do Nagrody dziennikarskiej "Ślad"

Ks. Andrzej Draguła, Janusz Poniewierski i ks. Mirosław Tykfer – to tegoroczni nominowani do Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. Biskupa Jana Chrapka. Tak zadecydowała Kapituła Nagrody w trakcie obrad w Warszawie.

Laureata poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się wiosną w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zwycięzca otrzyma statuetkę autorstwa prof. Gustawa Zemły.

Ks. Andrzej Draguła jest doktorem teologii, publicystą, profesorem m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Publikuje m.in. kwartalniku WIĘŹ i „Tygodniku Powszechnym”. Wydał szereg książek, m.in. „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji” i „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”. Ks. Draguła został nominowany „za wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej (zwłaszcza blog w portalu Więź.pl), za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury”.

Janusz Poniewierski (nominowany już do „Śladu” w 2013 r.) jest pisarzem, publicystą, kierował działem religijnym „Tygodnika Powszechnego”, obecnie współredaktor i felietonista miesięcznika „Znak”. Autor kilku książek o Janie Pawle II, m.in. „Pontyfikat. 1978-2005” oraz „Kwiatki bł. Jana Pawła II”. Autor haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN i encyklopedii „Religia”. Janusz Poniewierski otrzymał nominację „za liczne publikacje promujące nauczanie i osobowość Karola Wojtyły–Jana Pawła II oraz za własną publicystykę z zakresu relacji chrześcijańsko-żydowskich”.

Ks. Mirosław Tykfer jest doktorem teologii, ekumenistą i publicystą, od czterech redaktorem naczelnym wydawanego w Poznaniu „Przewodnika Katolickiego” – najstarszego w Polsce tygodnika religijno-społecznego. Uprawia aktywną działalność publicystyczną, publikując opinie na temat najważniejszych spraw Kościoła w Polsce i na świecie, zwłaszcza przybliżając postawę i nauczanie papieża Franciszka. Ks. Tykfer został nominowany „za udaną modernizację „Przewodnika Katolickiego” pod względem zarówno formy, jak i treści oraz za publicystyczną diagnozę współczesnych problemów Kościoła”.

„Ślad” jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Przyznaje ją Kapituła uformowana bezpośrednio po śmierci bp. Jana Chrapka w 2001 roku, przez grono wybitnych dziennikarzy i ludzi mediów. Kapitule przewodniczy obecnie Ewa K. Czaczkowska.

Nagroda ma upamiętniać postawę Biskupa, którego dewizą były słowa: "Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię!".

Laureatami dotychczasowych edycji Nagrody "Ślad" byli kolejno: Ewa Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz i Brygida Grysiak.

tk / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao