Ochrona danych w Kościele. Relacja ze szkolenia dla zakonów męskich

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2018 r. w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka w Zakopanem odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się ochroną danych w męskich zgromadzeniach zakonnych.

W ostatni weekend listopada Kościelny Inspektor Ochrony Danych oraz Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich zorganizowali spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla inspektorów ochrony danych oraz przedstawicieli administratorów danych osobowych dotyczące ochrony danych osobowych w męskich zgromadzeniach zakonnych.   

Wykłady oraz warsztaty prowadziły osoby (prawnicy i kanoniści) zajmujące się na co dzień ochroną danych w Kościele. Podczas spotkania zaprezentowano także internetową Platform dla Inspektorów Ochrony Danych. Narzędzie to powstało, aby umożliwić sprawną wymianę doświadczeń pomiędzy IOD oraz przyczynić się do pełniejszej realizacji praw osób fizycznych w Kościele katolickim.

Relacjonowane spotkanie było cenną okazją do wymiany doświadczeń dotyczących stosowania nowych regulacji dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz dało możliwość skonsultowania przyjętych i stosowanych rozwiązań problemów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama