Transmisja: Humanae vitae - zasady doktrynalne - Margaret Peeters

9 kwietnia zapraszamy na transmisję trzeciego spotkania w ramach seminarium: 50-lecie Humanae vitae – pytania, refleksje, prognozy.

50-lecie Humanae vitae – pytania, refleksje, prognozy to seminarium tematyczne organizowane przez: Instytut Politologii i Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Po półgodzinnym wykładzie dotyczącym fragmentów encykliki moderowana dyskusja (protokołowana). Gościem trzeciego z pięciu spotkań będzie Margaret Peeters.

9 kwietnia (godz. 18.30) – Humanae vitae nr 14-18 – Margaret Peeters (zasady doktrynalne), 30 minut wykładu eksperckiego, potem dyskusja i wnioski.

Miejsce – UKSW, kampus ul. Wóycickiego 1/3, BUDYNEK 21, (Audytorium maximum), sala nr 327, 3 piętro.

Źródło: Karolina Zaremba, Salve TVChrześcijańska Telewizja Internetowa Diecezji Warszawsko-Praskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama