Wrocław: Konferencja „Europa i pojednanie” z cyklu „Polonia Restituta”

Europa nie będzie prawdziwie zjednoczona, jeśli nie stanie się Europą ducha – te słowa św. Jana Pawła II przywoływali najczęściej uczestnicy, wykładowcy i prelegenci konferencji „Europa i pojednanie”.

Siódma z kolei debata, zorganizowana w ramach projektu „Polonia Restituta – Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, zgromadziła na Uniwersytecie Wrocławskim kilkuset słuchaczy.

Otwierając konferencję metropolita wrocławski abp Józef Kupny przypomniał, że tym, co może jednoczyć kontynent europejski są fundamenty, które ukształtowały Europę, podkreślając, że budując jedność należy przełamywać historyczne uprzedzenia i lęki oraz likwidować wybujałe nacjonalizmy.

Metropolia wrocławski przywołał także list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., ze słynnym zdaniem: „Udzielamy przebaczenia i prosimy o nie”. – Mamy doświadczenie mocy, jaką niesie pojednanie – mówił abp Kupny, pytając zebranych na ile takie wartości, jak te, które przyświecały kardynałowi Kominkowi, a wśród których na pierwszy plan wysuwała się gotowość budowania świata, opartego na szacunku do każdego człowieka, przyświeca współczesnym Europejczykom. – One stanowią fundament pojednania w spluralizowanym świecie – zaznaczył hierarcha, pozostawiając słuchaczy z pytaniem czy potrafią zdobyć się na wysiłek, na jaki zdobyli się 53 lata temu biskupi polscy i niemieccy.

Do orędzia biskupów nawiązał także, przemawiający po arcybiskupie Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza słowami kardynała Kominka wspomniał on także na słynną Mszę św., w czasie której Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl przekazali sobie znak pokoju, podkreślając chrześcijański fundament kontynentu europejskiego. Wicepremier wskazał na Niemcy, jako na głównego partnera Polski w zjednoczonej Europie. Ubolewał przy tym, że podobnego procesu, który udało się zrealizować z naszymi zachodnimi sąsiadami nie przeprowadzono wobec Ukrainy, co w kontekście sporej liczby mieszkańców tego kraju, poszukujących schronienia i lepszych warunków życia w Polsce – jak mówił – staje się priorytetem.

Wykład wprowadzający do debaty na temat pojednania w Europie wygłosił prof. Pablo Perez Lopez z Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii. Prelegent przypomniał o głównych konfliktach i wojnach, jakie w XX w. przetaczały się przez Stary Kontynent, podkreślając, że tym, o czym nie wolno zapominać w dyspucie o fundamentach europejskich, jest chrześcijaństwo oraz przeciwstawianie się nacjonalizmom przez ojców założycieli zjednoczonej Europy. Wśród ważnych kroków, tworzących podwaliny dla współczesnej Unii Europejskiej historyk z Hiszpanii wskazał m.in. na orędzie biskupów oraz działalność kardynałów Kominka, Wyszyńskiego oraz Wojtyły.

W ramach konferencji odbyły się dwie dyskusje panelowe – na temat miejsca Polski w Europie oraz wizji przyszłości dla zjednoczonego kontynentu.

xrk / Wrocław

polonia-restituta.pl/konferencja

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao