XXI Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi

XXI Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi odbyło się w katedrze polowej Wojska Polskiego. Poprzedziła je Msza św. sprawowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka.

W homilii Ordynariusz Wojskowy dziękował krwiodawcom „za ich codzienne praktykowanie miłości”. Podczas spotkania opłatkowego pod katedrą polową stanął autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy, w którym honorowi dawcy krwi oddali ponad 6 litrów krwi.

Do świątyni przybyło liczne grono krwiodawców z całej Polski, zrzeszonych w ponad 20 klubach oraz działających przy instytucjach, zakładach pracy i parafiach oraz jednostkach wojskowych. Do katedry wiele klubów przybyło ze swoimi sztandarami. Obecnych przywitał ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz honorowych krwiodawców.

Zebranych w katedrze powitał także bp Guzdek, który podkreślił, że świątynia jest domem wszystkich dawców krwi. – Co roku jest to dla mnie niezwykle ważne spotkanie. W katedrze gromadzą się w tym dniu bohaterowie czasów pokoju, honorowi dawcy krwi, cisi współpracownicy Boga, którzy potrafią dzielić się tym, co najcenniejsze – powiedział.

Podkreślił, że Msza św. sprawowana jest w intencji wszystkich honorowych dawców krwi, także tych, którzy przeszli już na drugą stronę życia, a także z nadzieją na to, że szeregi honorowych krwiodawców nie będą się zmniejszać.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że Jezusa nauczał, że najwyższą miarą, szczytem miłości jest ofiarowanie swojego życia w celu ocalenia drugiego człowieka. Jako przykłady przywołał postacie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę, św. o. Maksymiliana Marię Kolbego, który ofiarował swoje życie za współwięźnia oraz św. Brata Alberta, który poświęcił swoje życie służbie ubogim i cierpiącym.

Ordynariusz wojskowy wyraził wdzięczność zebranym honorowym krwiodawcom za bezcenny dar krwi, którym obdarowują potrzebujących. – Jesteście bliscy Bogu, którego istotą jest dawanie. Jesteście cichymi, ale jakże wielkimi bohaterami. Jesteście obecnymi wśród nas bezinteresownymi dawcami miłości! Dobrowolnie oddając swoją krew, nie spodziewając się niczego w zamian, ratujecie ludzkie zdrowie i życie. Wystarczy wspomnieć, że w Polsce wykonuje się rocznie około półtora miliona przetoczeń składników krwi – powiedział.

Bp Guzdek życzył zebranym, aby w ich „pięknej, cichej i pokornej służbie Chrystusowi i drugiemu człowiekowi”, wspierał ich Bóg. – Niech w czasach coraz większej obojętności świadectwo waszego życia pobudza wielu do czynnej miłości. W odczytanym fragmencie Ewangelii św. Marka usłyszeliśmy dziś Jezusowe słowa: „Pójdź za Mną”. Niech Bóg natchnie i uczyni wrażliwymi serca wielu, aby grono Honorowych Dawców Krwi poszerzało się. Oby pojawiali się nowi, młodzi ludzie, którzy będą służyć bliźnim ofiarując eliksir życia, jakim jest krew – powiedział.

Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowali kapelani ordynariatu polowego oraz kapłani, którzy otaczają opieką duszpasterską krwiodawców. We Mszy św. poza honorowymi dawcami krwi uczestniczyli m.in. reprezentanci Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz przedstawiciele prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.

Przed katedrą polową stanął autobus do pobierania krwi z Warszawskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zebrano ponad 6 litrów krwi. Oprawę muzyczną zapewnili artyści Orkiestry Wojskowej z Wesołej.

Podczas 292. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w dniu 27 listopada 1997 r. – na wniosek ówczesnego biskupa polowego WP Sławoja Leszka Głódzia i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski – Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi został mianowany ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i proboszcz parafii garnizonowej w Bydgoszczy.

kos / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama