Zakończył się I Synod Diecezji Gliwickiej

W niedzielę 4 listopada biskup gliwicki Jan Kopiec, w obecności biskupów Metropolii Górnośląskiej oraz uczestników prac synodalnych, podpisał dekret zatwierdzający dokumenty I Synodu Diecezji Gliwickiej.

W 25. rocznice utworzenia diecezji gliwickiej, 25 marca 2017 roku, biskup Kopiec otworzył prace pierwszego synodu. Przez ponad półtorej roku uczestnicy synodu dyskutowali na różnych poziomach na temat kondycji Kościoła gliwickiego i perspektyw jego dalszej działalności. Najpierw w diecezji dostępna była ankieta, w której każdy zainteresowany mógł zgłosić tematy i problemy, nad którymi uważał, że należy się pochylić. Komisje tematyczne wyznaczone przez biskupa podejmując te tematy przygotowały pierwsze projekty dokumentów.

W parafiach zostały powołane zespoły synodalne, które do przedstawionych przez komisje tematyczne projektów dokumentów przekazywały swoje uwagi, pytania i wnioski. Komisje tematyczne uwzględniając zgłoszone poprawki przedkładały dokument do dyskusji Komisji Plenarnej. Każdy z dokumentów był omawiany na osobnej sesji. Ostatecznie po zakończeniu posiedzeń i uwzględnieniu zgłoszonych uwag dokumentem zajęły się Komisja Główna, Komisja Teologiczna i Komisja Prawna. Następnie dokumenty zostały przedłożone biskupowi gliwickiemu.

Niedzielna uroczystość była zwieńczeniem tych wszystkich prac i okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy na jakimkolwiek etapie synodu byli zaangażowani w jego prace.

Uroczystość rozpoczęła się w auli Centrum Edukacyjnego Jana Pawła II przy gliwickiej katedrze, gdzie odbywały się sesje plenarne. Biskup Jak Kopiec witając zgromadzonych wyraziła nadzieję, że prace synodu pokazały żywotność Kościoła gliwickiego. Biskup podziękował za obecność i wsparcie biskupom z metropolii. Obecny był arcybiskup Wiktor Skworc i biskup Marek Szkudło z Katowic, biskup Andrzej Czaja z Opola oraz biskupi seniorzy Jan Wieczorek i Gerard Kusz, którzy przewodzili diecezji gliwickiej od jej powstania, jak również biskup pomocniczy gliwicki Andrzej Iwanecki.

Swoje słowo skierował do zebranych bp Andrzej Czaja, który gratulował dzieła synodu i życzył owocnego wprowadzania w życie jego uchwał. Jednym z gości specjalnych wydarzenia był ks. prof. Wojciech Góralski z UKSW w Warszawie, który podzielił się refleksją na temat historii instytucji synodów. Ksiądz profesor zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż w historii kładziono coraz większy nacisk na udział w synodzie osób świeckich.

Następnie biskup Jan Kopiec złożył swój podpis pod dekretem zamykającym synod i zatwierdzającym jego statuty. Podkreślając ogromną rolę osób biorących udział w synodzie biskup wyraził wdzięczność za zaangażowanie w pracę i każdemu z zebranych wręczył osobiste podziękowanie, a biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki wręczył każdemu gotowy egzemplarz dokumentów synodalnych.

Ostatnim akcentem uroczystości była Msza św. w gliwickiej katedrze, której przewodniczył arcybiskup metropolita Wiktor Skworc, który także wygłosił homilię. „W tej świętej godzinie spotykają się Eucharystia i synod. Jedna i druga rzeczywistość buduje wspólnotę i wspólnocie powinna służyć. Kościół i synod: te słowa są synonimami" - mówił.

Dalej arcybiskup odniósł się m.in. do doświadczeń, jakie dla uczestników synodu powinno mieć uczestnictwo w obradach. „W synodalnej auli z pewnością doświadczyliście powiewu Ducha Świętego i dynamizmu słuchania, modlitwy i eklezjalnego rachunku sumienia. Czas pierwszego synodu dał wam okazję, by spojrzeć wstecz i taki rachunek czynić, aby w duchu pokory spotkać się z ludzkim obliczem Kościoła.”

Na zakończenie Eucharystii swoje słowo wdzięczności raz jeszcze wygłosił biskup Jan Kopiec. „Nie za często mamy okazję przeżywać takie chwile, jak te dzisiejsze. Dlatego tym bardziej jestem podniesiony na duchu, a równocześnie nie brakuje mi bardzo głębokiego przekonania, że zaczyna się nowy czas. Diecezja gliwicka jest wzmocniona swoją refleksją i przyglądaniem się sobie. Oby teraz potrafiła wznieść się ponad swoje niekiedy nawet zacieśnione patrzenie na wiele spraw w życiu Kościoła i znalazła tyle energii, aby iść naprzeciw spotkaniu czasów, ludzi i pokoleń, które również włączą się w prawdziwe świadczenie o Jezusie Chrystusie” - powiedział.

Następnie odczytany został podpisany wcześniej dekret biskupa o zamknięciu I Synodu Diecezji Gliwickiej i zatwierdzeniu jego dokumentów. Zaczną one obowiązywać od 25 marca 2019 roku.

Data zakończenia synodu nie była przypadkowa, ponieważ 4 listopada to dzień wspomnienia św. kardynała Karola Boromeusza, arcybiskupa Mediolanu, który przeprowadził 13 synodów diecezjalnych oraz 5 prowincjalnych. Jest uważany za jednego z ojców myśli synodalnej w okresie po Soborze Trydenckim.

ks.sw / Gliwice

« 1 »

reklama

reklama

reklama