Archidiecezja lubelska ogłosiła zasady ochrony dzieci i młodzieży

Od dziś na terenie archidiecezji lubelskiej obowiązują szczegółowe zasady dotyczące osób pracujących z małoletnimi. Opublikowany na stronie internetowej diecezji dokument składa się z czterech części.

- Opieka nad dziećmi i młodzieżą jest dla nas najwyższym priorytetem – poinformował na Twitterze rzecznik archidiecezji lubelskiej ks. dr Adam Jaszcz.

Jak zauważył ks. Adam Jaszcz, opublikowany dokument obowiązuje wszystkich księży, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych posługujących na terenie archidiecezji lubelskiej oraz osoby świeckie, które w jakikolwiek sposób zaangażowali się w pracę z dziećmi i młodzieżą z ramienia Kościoła.

- Opieka nad dziećmi i młodzieżą jest dla nas najwyższym priorytetem. Wszyscy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ochronę i zgodną z najwyższymi standardami etycznymi opiekę nad powierzonymi nam podopiecznymi – tłumaczy rzecznik archidiecezji lubelskiej.

We wstępie do Zasad wyszczególnione zostały kluczowe definicje związane z zagadnieniem ochrony małoletnich. Jako krzywdzenie osoby małoletniej rozumiane jest nie tylko dokonanie czynu zabronionego lub karalnego wobec dziecka, ale także zaniedbywanie jego bezpieczeństwa. - W sytuacji podejrzenia krzywdzenia osoby małoletniej przez osoby najbliższe, opiekunów lub rówieśników, każda osoba, która otrzymała informację o krzywdzie jest zobowiązana do podjęcia działań interwencyjnych – czytamy w dokumencie.

Rozdział pierwszy poświęcony jest zasadom obowiązującym podczas pracy duszpasterskiej. Obok ogólnych zasad, takich jak poszanowanie nienaruszalności i integralności cielesnej i duchowej, wymienione zostały szczegółowe przepisy dotyczące utrzymywania kontaktów pomiędzy wychowawcami a wychowankami.

- Korespondencja mailowa oraz za pomocą portali społecznościowych z osobami małoletnimi przesyłana na ich prywatne adresy lub profile, a także komunikacja za pośrednictwem telefonu, powinna występować wyłącznie w sytuacjach szczególnych i dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem danego środowiska lub grupy parafialnej. Informacje wysyłane tą drogą mają pochodzić z oficjalnego adresu mailowego lub profilu albo za pośrednictwem służbowego lub ogólnodostępnego telefonu – wyjaśniają ogłoszone dzisiaj Zasady.

Z kolei w kolejnym rozdziale umieszczone zostały wskazania dotyczące rozmów z osobami zgłaszającymi nadużycia oraz z pokrzywdzonymi. Dokument zobowiązuje opiekunów do otoczenia osób doświadczających przemocy najpotrzebniejszą pomocą. Jednocześnie przestrzega przed pochopnym wypowiadaniem sądów. - W czasie rozmowy z osobą zgłaszającą należy unikać opinii, komentarzy, przypuszczeń, sugestii, stawiania hipotez, nie parafrazować tego, co powiedziała dana osoba, ani nie przedstawiania alternatywnych wyjaśnień – mówi 55. punkt zasad.

W zakończeniu znalazły się końcowe postanowienia dotyczące formy przekazywania i wdrażania w życie pisma. Całość dokumentu dostępna jest na stronie internetowej archidiecezji lubelskiej: archidiecezjalubelska.pl

dab / Lublin

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama