Bydgoszcz: kongres „Jeden świat – wiele kultur”

„W jaki sposób można odzyskać naukę dla sfery moralnej, humanistycznej?” – pytał bp Jan Tyrawa podczas konferencji „Człowiek i nauka we współczesnym świecie”. Wydarzenie zorganizowano w Bydgoszczy w ramach kongresu „Jeden świat – wiele kultur”.

 Tegoroczną edycję kongresu zainaugurowało Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji. – Mam nadzieję, że udział w tym wydarzeniu będzie źródłem inspiracji do dalszych działań w sferze badawczo-rozwojowej i przyczyni się do rozwoju współpracy między dwoma światami: nauką i biznesem – mówiła rektor, prof. KPSW Helena Czakowska. Podkreśliła, że ideą wydarzenia pod nazwą „Jeden świat – wiele kultur” jest tworzenie wspólnych obszarów dialogu, w których kreowane są nowe horyzonty myślowe, intelektualne tradycje oraz postawy i wartości dla przyszłych pokoleń.

– Nauka w ścisłym tego słowa znaczeniu, w sensie chrześcijańskim, jest wymysłem europejskim – mówił podczas forum biskup ordynariusz Jan Tyrawa, dodając, że proces ten zaczął się od pytania podejmowanego przez klasztory na temat tgo, kim jest człowiek. Szybko okazało się – jak zauważył biskup – że człowiek nie istnieje bez odniesienia do Boga. – Dzisiaj z nauką mamy ogromny problem – zauważył prelegent, podkreślając, że została z niej wykreślona cała sfera moralna oraz humanistyczna.

W części plenarnej swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. profesorowie Piotra Rogala z Poznania, Wojciech Polak z Torunia, Czesław Kłak z Bydgoszczy oraz Marcin Łukaszewicz z Wrocławia. W ramach kongresu zorganizowano kilka konferencji tematycznych: „Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku”, „Państwo i prawo”, „Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP”, „Współczesne wyzwania ekonomii”, „Dziecko we współczesnym świecie”, „Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka”.

Mówiąc o relacji wiary i rozumu w nauczaniu Benedykta XVI, ks. dr Mariusz Kuciński zauważył, że jest to człowiek żarliwej wiary, wielkiej klasy naukowiec, który od najwcześniejszych lat swojej posługi pozostawał wierny obranej przez siebie drodze.

– Jest to jeden z największych teologów XX i XXI wieku, obdarzony niezwykłym darem odczytywania nowych prądów duchowych. Reaguje na nie oraz buduje nowe egzystencjalne syntezy teologiczne inspirowane przede wszystkim myślą św. Augustyna. Jest to „teologia serca” połączona z rozumem, która dotyka i odpowiada na ludzkie problemy w świetle Pisma Świętego – Słowa Boga, wielkiej tradycji Kościoła oraz filozofii – powiedział.

Według profesora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, antropologia Ratzingera ma teologiczny fundament oparty na więzi wiary i rozumu. Ta więź pomaga przezwyciężyć pokusę irracjonalizmu, pozwala rozpoznać rzeczywistość Boga w Jego trójjedynym życiu – połączonych miłością, w Duchu Świętym w jednej Osobie - mówił ks. Kuciński.

– Ratzinger podkreśla często, że wiara jest zawsze rozumna, a ludzki rozum jest zawsze otwarty na pełne zwieńczenie, mianowicie osobiste poznanie Boga i Jego miłości do człowieka. Wiara i rozum nie ograniczają się wzajemnie, nie wykluczają się, lecz służą doskonałości człowieka w Bogu – dodał dyrektor Centrum Studiów Ratzingera.

Organizatorem wydarzenia od samego początku jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa. Natomiast współorganizatorami byli w tym roku: Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger-Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Historia kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji. Poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas wzięło w nich udział ponad trzy tysiące uczestników. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

jm / Bydgoszcz

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao