Caritas Polska: wakacyjny kurs dla ubogiej młodzieży z Indii

Dzięki funduszom z Caritas Polska 103 uczniów z dystryktu Kandhamal w stanie Odisha w Indiach mogło uczestniczyć w darmowym kursie wakacyjnym, który pomógł im przygotować się do ostatniej klasy szkoły i egzaminu końcowego.

Była to młodzież z ubogich rodzin z dyskryminowanych grup, w tym dalitów (niedotykalnych), mniejszości chrześcijańskiej i adivasi.

Projekt prowadzony przez Jana Vikas, diecezjalny ośrodek społeczny w Kandhamal z archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar, polegał na darmowym kursie wakacyjnym dla uczniów, którzy otrzymali promocję do X klasy. Zajęcia prowadziły cztery osoby: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel przyrody i nauczyciel języków hindi, sanskryt i orija. Przygotowywali uczniów do egzaminu końcowego, wyjaśniali różne zagadnienia, przeprowadzali testy i zadawali pracę domową. Dodatkowym elementem były rozmowy indywidualne z każdym uczniem i doradztwo zawodowe. Uczestnicy kursu mieli zapewnione darmowe podręczniki, testy i artykuły biurowe. Korzystali także z darmowego zakwaterowania i wyżywienia.

Projekt podyktowany był potrzebą wsparcia osób z ubogich rodzin. Wielu uczniów nie stać bowiem na dodatkowe zajęcia, ani nie mają możliwości zasięgnąć informacji, jak się przygotować do klasy X, która decyduje o ich przyszłości.

Zgodnie z systemem edukacji w stanie Odisha szkoły są zamknięte od maja do pierwszego tygodnia lipca. Uczniowie pochodzący z zamożnych rodzin uczęszczają na zajęcia w czasie wakacji i zdobywają wiedzę, dzięki czemu jest im łatwiej wrócić do szkoły i skoncentrować na nauce po wakacjach. Jednak ubogie rodziny nie mają możliwości zapewnić swoim dzieciom dodatkowych zajęć. Młodzi ci nie mają też warunków do nauki w domu, do której zresztą nikt ich nie zachęca. Wielu z tych młodych nie zdaje egzaminu końcowego, po którym można dostać się na studia i zdobyć lepszą pracę.

Caritas Polska wsparła projekt kwotą 21 700 zł.

W pomoc dla mieszkańców Indii można włączyć się poprzez wpłaty na konto Caritas Polska: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem INDIE lub EDUKACJA W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ.

Zespół Prasowy Caritas Polska / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao