Katolicki Uniwersytet Lubelski zainaugurował uroczyście kolejny rok akademicki

W trzecią niedzielę października, 20 października 2019 r., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019/2020.

W nowy rok uniwersytet wkroczył z liczącym ponad 3400 osób gronem nowych studentów. To także rok wielu zmian związanych z wdrożeniem reformy szkolnictwa wyższego.

Inauguracja tradycyjnie rozpoczęła się wspólną modlitwą w Kościele Akademickim KUL. Eucharystii przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga, absolwent, długoletni profesor i dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (1999-2004). W homilii Ksiądz Arcybiskup przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który wzywał uniwersytet do służby prawdzie. Rozwijając tę myśl wskazał, że nie chodzi tu o prawdę w znaczeniu czysto intelektualnym, ale prawdę, na którą składa się rozum oświetlony wiarą. Dopiero to połączenie wiary i rozumu, fides et ratio, pozwala na uzyskanie pełnego obrazu świata i człowieka, a jej poszukiwanie jest sensem istnienia uniwersytetu katolickiego. Zwracając się do społeczności uniwersytetu Arcybiskup Dzięga mówił: „Dziękujcie Bogu za ten uniwersytet, kochajcie ten uniwersytet, bo naprawdę jest to Alma Mater”.

Drugą część uroczystości rozpoczęło przemówienie Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego. Przypomniał w nim, że jednym z ważnych zadań katolickiego uniwersytetu, o którym pisał św. Jan Paweł  II i na który wskazuje dziś również papież Franciszek, jest współtworzenie chrześcijańskiej kultury. Uniwersytet ma być miejscem rzetelnej debaty, autentycznego dialogu i prawdziwej wspólnoty, a także ma kształtować ludzi wyposażonych w kulturę intelektualną i moralną, zdolnych poprzez twórczy dialog przemieniać świat w duchu wartości chrześcijańskich.

W swoim przemówieniu Ksiądz Rektor podsumował stan uniwersytetu w chwili wejścia w życie reformy szkolnictwa wyższego.  W nowy rok akademicki KUL wkroczył ze społecznością liczącą  10 579 studentów i doktorantów, kształcących się na 50 kierunkach studiów. Wśród nich jest 33 doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL, która właśnie rozpoczęła działalność. Z roku na rok rośnie liczba studentów-obcokrajowców, która wynosi już 924 osoby, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Nigerii czy Meksyku, a także po raz pierwszy z Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz Dominikany.

Wspomniał również o sukcesach, które stały się udziałem społeczności akademickiej KUL w ciągu ubiegłego roku. Przypomniał, że pięcioro profesorów KUL znalazło się w składzie Rady Doskonałości Naukowej. To wyróżnienie jest najlepszym potwierdzeniem znaczącego miejsca uniwersytetu na mapie akademickiej kraju, jako że wyboru członków Rady dokonali samodzielni pracownicy naukowi z całej Polski. Wśród środków finansowych pozyskanych przez KUL w ostatnim okresie ważne miejsce zajmuje projekt w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, dzięki któremu pracownicy filozofii i teologii w najbliższych latach będą mieć do dyspozycji niemal 12 milionów złotych. W kontekście przyszłości uczelni istotne jest dofinansowanie na Zintegrowany Program Rozwoju KUL, które zamyka się kwotą 35 milionów złotych. Najważniejszą zmianą organizacyjną związaną z wdrożeniem reformy szkolnictwa wyższego jest wzmocnienie roli instytutów, które odpowiadają za działalność naukową i dydaktyczną. Wyzwaniem w kontekście przyszłości uniwersytetu jest poszerzenie zakresu badań i kształcenia o nowe kierunki. W tym kontekście ważne jest uzyskanie przez KUL uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo.

Przemówienie Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego >>

List do uczestników uroczystości skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Ważną częścią inauguracji była immatrykulacja nowych studentów i doktorantów. Uroczyste ślubowanie w imieniu młodych ludzi rozpoczynających swoją przygodę z KUL złożyli ich przedstawiciele, którzy przyrzekali: „sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny”

Wykład inauguracyjny wygłosił Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Tematem wykładu były relacje między wiedzą, prawdą i wiarą. Minister Szumowski przypomniał, że uniwersytet od początku był wspólnotą osób poszukujących wiedzy i prawdy. Podkreślił, że wartości odkrywane dzięki rozumowi i wierze, definicje i systemy, które są zgłębiane i rozwijane szczególnie na katolickim uniwersytecie mają niezwykle silny wpływ nie tylko na nauki szczegółowe – np. medycynę czy biologię, ale również na życie codzienne każdego z nas. „W końcu każdy z nas przy ograniczonych zdolnościach rozumu musi podejmować decyzje w życiu, oparte o wiedzę, zgodnie ze swoim sumieniem". Spoglądając na współczesny uniwersytet postawił pytanie czy pozostanie on miejscem, w którym poszukiwane są odpowiedzi na fundamentalne zagadnienia, czy też jego znaczenie jest ograniczane tylko do funkcji utylitarnych? Czy uniwersytet pozostanie strażnikiem obiektywnej prawdy, czy też będzie ona ustalana w drodze głosowania? Podważanie istnienia obiektywnej prawdy grozi relatywizacją etyki badań naukowych i może skutkować prowadzeniem badań na osobach chorych czy biednych. Pytanie o istotę prawdy ma więc realne konsekwencje w życiu każdego z nas i pozostaje nadal aktualne.

Wieczorem odbędzie się kolejny koncert z cyklu Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką. Z Nadzwyczajnym Koncertem Kameralnym na dwa flety i klawesyn wystąpią: Agata i Łukasz Długoszowie oraz Marek Toporowski. Usłyszymy m.in. utwory Telemanna, Haendla, Bacha i Vivaldiego. (Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL, godz. 18.00, wstęp wolny)

źródło: dr Lidia K. Jaskuła, dyrektor ds. komunikacji, rzecznik prasowy KUL

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao