Konserwacja Obrazu Jasnogórskiego w przedsionku kosmosu

Z wykorzystaniem najnowszej techniki, w tym mobilnego laboratorium rentgenowskiego, na Jasnej Górze odbył się doroczny przegląd konserwatorski Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Stan Ikony, będącej nie tylko obiektem szczególnego kultu, ale także wyjątkowym dziełem sztuki, jest dobry i nie wymagał specjalnych zabiegów. Wykonano rentgen i skan Obrazu z cyfrowym zapisem danych, co pozwoli na poszerzenie wiedzy o „bycie” i stanie zachowania Wizerunku Maryi.

Zastosowanie nowych technik badawczych nadzorował prof. Andrzej Kos, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, od lat związany z zabytkami Jasnej Góry: „To są urządzenia z przedsionka kosmosu. Pozwolą na dodatkowe informacje i o stanie zachowania obiektu i o składzie pigmentów, nawarstwień, to co jest możliwe przy rozwoju, pozyskaniu tego typu aparatury”.

Tego typu badania, analizy i interpretacje wykonuje się tylko na najcenniejszych dziełach, a do takich zalicza się częstochowski Obraz. Tradycyjnego przeglądu, zwłaszcza warstwy malarskiej, dokonali „stali” opiekunowie Wizerunku profesorowie warszawskiej ASP. Konserwatorzy podkreślają, że chociaż Ikona ma doskonałe zabezpieczenie w postaci kasety klimatycznej, to „nie jesteśmy w stanie tak opanować mikroklimatu dla tego obiektu, by był on zachowany wiecznie”.

Zmienione zostały sukienka i korony Maryi i Jezusa. Obecne przypominają o związkach z Jasną Górą Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Suknia milenijna to świadek wydarzeń z 1966 r. a korony to dar papieża Polaka na dzień przed śmiercią.

Źródło: www.vaticannews.va

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama