„Pola Nadziei” – sadząc żonkile wspomagamy hospicja

Kupując na jesieni cebulki żonkili w hospicjach pomagamy finansowo chorym będącym pod ich opieką.

Akcja „Pola Nadziei” polega na tym, że jesienią na skwerach, w parkach, na trawnikach przed placówkami oświatowymi, urzędami czy kościołami sadzi się cebulki żonkili, które wiosną rozkwitają jako „Pola Nadziei”. Krótki czas kwitnienia żonkili ma przypominać przechodniom o osobach chorujących i umierających na nowotwory, promować wolontariat a także opiekę hospicyjną.

Ogólnopolska edycja hospicyjnych „Pól Nadziei” nawiązuje do żonkilowej kampanii „The Great Daffodil Appeal”, która została zainicjowana w 1986 roku przez organizację charytatywną Marie Curie Cancer Care (MCCC) z Edynburga. Obecnie jest najbardziej rozpoznawalną hospicyjną kampanią społeczną na całym świecie. Jej symbolem jest żółty żonkil w pełnym rozkwicie.

Pierwsze w Polsce „Pole Nadziei” zostało zasadzone w 1998 roku we współpracy MCCC z Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, które od roku 2003 patronuje ogólnopolskiej edycji tej kampanii. Polega ona na tym, że na jesieni na skwerach, w parkach, na trawnikach przed placówkami oświatowymi, instytucjami, urzędami, kościołami sadzi się cebulki żonkili, które wiosną rozkwitają jako „Pola Nadziei”.

Krótki czas kwitnienia żonkili ma przypominać przechodniom o osobach chorujących i umierających na nowotwory, promować wolontariat (opiekuńczy, towarzyszeniowy), a także opiekę hospicyjną. Ma również zachęcać do doceniania własnego życia, codziennego starania się o budowanie więzi z bliskimi i „oswajania" lęków przed przewlekłą chorobą i śmiercią.

W wymiarze symbolicznym „Pola Nadziei” mają wzmacniać wiarę w życzliwość i solidarność międzyludzką. Dla osób terminalnie chorych niezwykle ważna jest pewność, że w chorobie nie zostaną zostawione sobie samym, że będzie ktoś, kto w tym trudnym czasie umierania zaopiekuje się nimi i ich rodzinami.

W Warszawie kampanię „Pola Nadziei" prowadzą w roku 2019/2020 cztery hospicja: Ośrodek Hospicjum Domowe z Targówka (od 2003 r.), Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (od 2015 r.) z Ursynowa, Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej (od 2018 r.) z Bielan oraz Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders z Wawra.

Dla hospicjów „Pola Nadziei" są intensywnym czasem działań edukacyjnych, szkoleń wolontariackich oraz zbiórek funduszy na działalność statutową. Kupując na jesieni cebulki żonkili w hospicjach uczestnicy kampanii pomagają finansowo hospicjom i chorym będącym pod ich opieką.

Więcej informacji o Polach Nadziei w Warszawie:

hospicjum-domowe.waw.pl/pola-nadziei

Elżbieta Rajczak, mp / Warszawa

fho.org.pl/polanadziei

hospicjumdomowe.com

hospicjum.warszawa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama