Ruszyła Wakacyjna Akcja Caritas 2019!

Zorganizowana przez Caritas Diecezji Siedleckiej „Wakacyjna Akcja Caritas” w tym roku składa się z 9 turnusów, które potrwają od 13 czerwca do 23 sierpnia (każdy z nich jest 10-dniowy).

Wyjazdy do Ptaków k. Nowogrodu, Biskupina, Zakopanego czy Broku będą pełne atrakcji, dobrej zabawy i odpoczynku w duchu chrześcijańskim. Zaplanowano, że weźmie w nich udział około 500 dzieci.

Wypoczynek letni z Caritas ma charakter profilaktyczno-wychowawczy. Skierowany jest do dzieci i młodzieży z diecezji siedleckiej oraz dzieci polonijnych z Białorusi. Uczestniczą w nim osoby w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat. W ramach każdego turnusu zapewnione są: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport, materiały dydaktyczne i upominki. Opiekę nad dziećmi sprawują: kierownik turnusu, wychowawcy-wolontariusze oraz pielęgniarka, a zajęcia dodatkowo poprowadzą pedagog i psycholog.

Na tych wyjątkowych koloniach letnich na dzieci czeka nie tylko moc atrakcji i ciekawych miejsc do zwiedzania, ale również specjalnie przygotowany dla nich bogaty program profilaktyczny: zajęcia z zakresu promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień. Ponadto uczestnicy będą się integrować (podczas zabaw, „pogodnych wieczorków”), rozwijać kompetencje społeczne i swoje zdolności emocjonalne. Kolonie będą przeżywane z Panem Bogiem – każdego dnia część czasu przeznaczona będzie na modlitwę. Wyjazd stanowi znaczne wsparcie dla dzieci i młodzieży w pokonywaniu trudności i trosk obecnych w ich życiu, aby przeżywały dzieciństwo jak najbardziej radośnie i beztrosko.

Harmonogram turnusów:
I turnus: 13-24 czerwca 2019r. - Ptaki k. Nowogrodu
II turnus: 24 czerwca – 03 lipca 2019r. - Biskupin
III turnus: 04-13 lipca 2019r. - Biskupin
IV turnus: 08-17 lipca 2019r. - Zakopane
V turnus: 14-23 lipca 2019r. - Biskupin
VI turnus: 19-28 lipca 2019r. - Zakopane
VII turnus: 24 lipca – 02 sierpnia 2019r. - Biskupin
VIII turnus: 03-12 sierpnia 2019r. - Biskupin
IX turnus: 14-23 sierpnia 2019r. - Brok

źródło: Biuro Prasowe Caritas Diecezji Siedleckiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama