Są prezenty, które nas nie cieszą? Zamiast je wyrzucić, podarujmy potrzebującym!

- Są prezenty, które nas nie cieszą. Zamiast je wyrzucić, podarujmy potrzebującym – z takim przesłaniem zwrócił się przed laty na łamach Tygodnika Katolickiego „Niedziela” jeden z czytelników.

W tym roku akcję zbierania takich nietrafionych prezentów rozpoczyna Fundacja ufam Tobie działająca przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. Otrzymane podarunki trafią do bezdomnych i ubogich rodzin, które są otoczone opieką Fundacji.

„Przez 7 lat akcję prowadził Jasnogórski Punkt Charytatywny. W tym roku z różnych powodów, musiał się z niej wycofać. Biorąc pod uwagę, że niektóre osoby z naszej Fundacji koordynowali te działania, to naturalnym było, że przeszczepimy te działania na teren Doliny Miłosierdzia, gdzie działamy” – wyjaśnia Jolanta Kobojek, prezes Fundacji ufam Tobie.

Wszystko zaczęło się w 2011 r. Bolesław Twaróg z Tychów napisał wówczas do redakcji Tygodnia Katolickiego „Niedziela” list ze szczerym wyznaniem i zarazem prośbą, iż jeśli okaże się, że pod choinką znajdziemy nietrafiony prezent, to zamiast go wyrzucić, lepiej podarować komuś potrzebującemu.

List zainspirował prowadzących Jasnogórski Punkt Charytatywny do zorganizowania kolejnej akcji, mającej na celu pozyskanie darów dla potrzebujących. Przez kolejnych 7 lat otrzymywali oni podarunki nie tylko z Częstochowy, ale z całej Polski. W tym roku musieli jednak wycofać się z tych działań. I w ten sposób działanie podejmuje Fundacja ufam Tobie.

Nietrafione prezenty można zatem przesyłać na adres: Fundacja ufam Tobie, ul. o. Kordeckiego 49, 42-200 Częstochowa.

Fundacja ufam Tobie powstała 8 grudnia 2015 r. Jest ona odpowiedzią na konkretne potrzeby, które początkowo realizowane były przez częstochowską parafię Miłosierdzia Bożego. Z czasem okazało się, że napływ pomysłów i ich realizacja przekracza możliwości parafii. Z tej to potrzeby powołana została do istnienia Fundacja ufam Tobie. Od tego momentu ścisła współpraca parafii i fundacji owocuje coraz to nowymi wydarzeniami. Jej główną działalnością jest podejmowanie działań m. in. zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym.

Fundacja prowadzi głównie działalność charytatywną skupiającą się na pomocy osobom bezdomnym oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Należą do nich m.in.: prowadzenie kuchni i jadłodajni oraz łaźni dla bezdomnych, zimowe patrole nocne z ciepłym posiłkiem do miejsc niemieszkalnych, organizacja posiłków we wszystkie dni świąteczne, a także działania na rzecz rodzin, np. festyny rodzinne, mamowe i tatowe soboty, nocki w parafii, czy prowadzenie 10-ciotygodniowych warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Ponadto organizowane są jednorazowe akcje charytatywne, np. zbiórka na leczenie chorych dzieci: 6-letniego Dominika i 6-letniego Jasia, pomoc w odbudowie domu po pożarze dla wielopokoleniowej rodziny, poprowadzenie wody i kanalizacji do domu osieroconego rodzeństwa.

jk / Częstochowa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama