Szkolenia z ekologii dla diecezjalnych Caritas

Pracownicy i wolontariusze diecezjalnych Caritas szkolą się, by umieć pobudzać świadomość ekologiczną diecezjan.

W czerwcu takie spotkania, inspirowane papieską encykliką „Laudato Si’”, odbyły się z inicjatywy Caritas Polska w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Uczestnicy staną się zaczynem nawrócenia ekologicznego, czyli zmian mentalności w podejściu do naszego wspólnego domu, Ziemi, w swoich szkołach, miejscowościach i parafiach.

– W Kościele podstawą do rozmowy na ten temat jest wydana przed czterema laty encyklika papieża Franciszka „Laudato Si’” – mówi Andrzej Grupa, animator krajowy wspólnoty Caritas „Laudato Si” – Niektórzy nazywają ją encykliką ekologiczną, ale to jest encyklika społeczna, która pokazuje, jak bardzo procesy zachodzące na naszej planecie, są ze sobą powiązane.

Projekt „Laudato Si’” zawiera takie elementy jak pobudzenie świadomości ekologicznej poprzez zachętę do modlitwy, obchody wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, konkurs grantowy skierowany do parafialnych i szkolnych zespołów Caritas czy Centrum Wolontariatu Caritas. Na początek liderzy projektu poruszą w swoich środowiskach – w parafiach, szkołach, wspólnotach – temat czystości powietrza.

– W pracy z młodzieżą rozpoczniemy od tak prostych zadań jak to, by przekonać ludzi do racjonalnego dysponowania odpadami i nie spalania ich w niewłaściwy sposób – wyjaśnia ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej – Chcemy też podjąć zagadnienie marnowania żywności i właściwego jej przetwarzania. Nauka postaw proekologicznych zaczyna się od prostych nawyków, a jest najskuteczniejsza, gdy są one wdrażane od najmłodszych lat.

Projekt “Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” jest praktyczną odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato si’. Encyklika przypomina nam on, że ziemia na której żyjemy jest naszym wspólnym domem i że troska o ten dom jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. Projekt ma na celu podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w Polsce poprzez przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato Si’ na wymiar praktyczny w życiu Kościoła i społeczności lokalnych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Caritas Polska / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama