reklama

Warszawa-Praga: Dzień Pokutny Duchowieństwa

W konkatedrze Matki Boskiej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku odbył się Wielkopostny Dzień Pokutny Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Nabożeństwu przewodniczył bp Romuald Kamiński, zaś katechezę ascetyczną wygłosił o. Zdzisław Duma OFM Cap - Misjonarz Miłosierdzia Archidiecezji Gdańskiej.

- To szczególny dzień kiedy możemy spotkać się z Bogiem i umocnić się na czas Wielkiego Postu, który wymaga od nas kapłanów ogromnego wysiłku. Jest to bowiem czas intensywnej posługi wobec powierzonych nam braci i sióstr – powiedział ordynariusz warszawko-praski bp Romuald Kamiński. 

W czasie konferencji o. Zdzisław Duma OFM Cap zachęcał kapłanów do powrotu do pierwotnej miłości wobec Chrystusa przypominając słowa św. Franciszka: „Człowiek tyle znaczy, ile znaczy przed Bogiem. Nic więcej.” 

- Nie miejmy zatem własnych pomysłów na swoje kapłaństwo, na duszpasterstwo, ale bądź w jarzmie z Chrystusem, bo zarówno ty, jak i ja - nie jesteśmy instytucją. My mamy być „Alter Christus”, „In persona Christi”, nic we własnym imieniu. Nie powołał nas bowiem Jezus byśmy błyszczeli, ale byśmy byli Jego świadkami. To On nas posyła i On jest z nami. Nie jesteśmy sami – przekonywał kapłanów zakonnik.

- Nie swoją mocą i nie swoją własną siłą jesteśmy w stanie się nawracać, ani pomagać dochodzić do Pana Boga innym. To nie my jesteśmy zbawicielami świata ale Jezus Chrystus. On zbawia. Naszym zadaniem jest nie utrudniać Panu Bogu ale pomagają – podkreślił o. Duma. 

Zachęcał kapłanów do pokory i czystości serca. – Pokora to miłość która odpowiada na Miłość, to miłość która szuka Bożej woli. Na ile my jej szukamy? – zachęcał do refleksji kaznodzieja. Zwrócił uwagę, że jeśli kapłan ma być źródłem modlitwy to sam musi się modlić i sam musi mieć czyste serce, otwarte na Bożego Ducha. 

Kapucyn przypomniał również duchownym, że ich głównym zadaniem jest sprawowanie świętych sakramentów. – Nie zostaliśmy wybrani przez Boga i posłani byśmy byli dobrymi zarządcami w parafiach, nie do tego żebyśmy umieli organizować różne akcje, nawet nie do tego byśmy budowali nowe kościoły. Kapłan jest do sprawowania świętych obrzędów, świętych sakramentów – podkreślił o. Duma zachęcając do troski o czystość serca. 

Wielkopostny Dzień Pokutny Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Praskiej zwieńczyło wspólne odśpiewanie Gorzkich Żali. 

mag / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao