Ks. Kloch: edukacja medialna jest potrzebna w polskich seminariach

Edukacja medialna - to nowy przedmiot, który na stałe pojawi się w formacji seminaryjnej w Polsce. Program jest już opracowany, powstanie także podręcznik.

„Taki przedmiot jest bardzo potrzebny. Trudno sobie wyobrazić, by współczesny ksiądz nie korzystał z mediów” – mówi KAI ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW. Wieloletni rzecznik KEP wygłosił wykład „Media w duszpasterstwie” podczas uroczystości patronalnej ku czci św. Tomasza z Akwinu w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

„Dziś należy poznać media i nauczanie na ten temat, by efektywnie z nich korzystać. W seminarium trzeba nauczyć się teorii i praktyki we współpracy ze świeckimi” – dodaje medioznawca.

Obowiązkowy przedmiot wprowadza nowe ratio studiorum. Zacznie ono obowiązywać po zatwierdzeniu przez Watykan. W programie studiów zaplanowano 30 godzin edukacji medialnej w jednym semestrze.

Po co duszpasterzowi media? „W mediach społecznościowych są obecni nasi parafianie - dorośli i młodzież. Ponadto media pytają czasami księży o komentarz i trzeba wiedzieć jak rozmawiać z dziennikarzami, czego oni oczekują? Księża będąc katechetami powinni również przekazać uczniom wiedzę, jak mądrze korzystać z mediów. Ponadto duchowni w swoich parafiach będą także prowadzić strony internetowe czy gazetki parafialne, więc taka wiedza będzie im potrzebna ” – dodaje.

Ks. Kloch podkreśla, że nowy przedmiot nie spowoduje, że przybędzie dodatkowych godzin nauki. „Nowe ratio studiorum zakłada ujednolicenie programów dotychczasowych przedmiotów i w taki sposób powstało miejsce na edukację medialną” – mówi.

Badania ks. dr. Ronalda Kasowskiego z UKSW pokazały, że w 2017 roku elementy edukacji medialnej były obecne w 47 polskich seminariach na 84 istniejące. 93 procent badanych wypowiedziało się, że jest potrzeba edukacji medialnej w seminariach.

„Alumni dowiedzą się o nauczaniu Kościoła nt. mediów. Będzie także edukacja informatyczno – internetowa, zagadnienia public relations, teoria mediów i kontakty z mediami” – mówi ks. Józef Kloch, współautor programu. Powstał on także dzięki prof. UKSW dr hab. Monice Przybysz. W pracach nad sylabusem wykorzystała swoje doświadczenie wykładania edukacji medialnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Nowy przedmiot mają wykładać osoby duchowne i świeckie. Zdaniem ks. Klocha, Kościół w Polsce ma do tego przygotowane kadry. „To osoby, które ukończyły studia specjalistyczne m.in. Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, UKSW, UPJPII, KUL. Obok wiedzy teoretycznej mają także doświadczenie pracy w mediach” – podkreśla.

Ks. Józef Kloch – kapłan diecezji tarnowskiej, 29 lat temu utworzył pracownię komputerową w tarnowskim seminarium. Powstała ona dzięki wsparciu biskupa Józefa Życińskiego. Były to początki edukacji medialnej w Tarnowie. Ks. Józef Kloch i Władysław Iwaniec byli wówczas autorami książki „Przechadzki z komputerem”. Ukazała się ona z serii pomocy naukowych Instytutu Teologicznego w Tarnowie.

eb / Tarnów

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao