Deficyt zawodowców

Program „Kadry dla przemysłu” – prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. – umożliwia współpracę między firmami i szkołami, dzięki której przedsiębiorstwa zyskują wykwalifikowanych pracowników, a uczniowie perspektywę dobrej pracy.

Jednym z największych problemów przedsiębiorców jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Takie głosy docierały do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zarówno ze strony firm, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ARP , jak i od inwestorów z zarządzanych przez spółkę specjalnych stref ekonomicznych. Odpowiedzią był program „Kadry dla przemysłu”, prowadzony od 2018 roku.

Jego podstawą jest długofalowa współpraca pomiędzy firmami a sektorem edukacji – m.in. przez uruchamianie programów stażowych, aranżowanie wizyt w zakładach pracy i wspieranie nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką). „Celem  tej inicjatywy jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wykwalifikowanej kadry. Przy okazji korzystają też uczniowie, zdobywając niezbędne doświadczenie” – mówił wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Kolczyński w 2019 roku, kiedy program „Kadry dla przemysłu” wchodził w nową fazę. „Dotychczas współpracowaliśmy z technikami i szkołami zawodowymi, teraz otwieramy się na uczelnie wyższe, bo zapotrzebowanie na młodych, dobrze wykształconych ludzi cały czas rośnie. Podpisując umowę z KRePUZ wchodzimy na nowy, wyższy poziom rozwoju kadr dla przemysłu. W ten sposób tworzymy silną gospodarkę, zdolną do konkurowania na rynkach globalnych” – mówił P. Kolczyński.

W ostatnim roku – mimo pandemii – program się rozwijał. ARP S.A. wspólnie ze szkołami i przedsiębiorstwami zorganizowała kilkanaście webinarów i lekcji online. W ich trakcie specjaliści z firm z różnych branż dzielili się z uczniami i studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. ARP S.A. uruchomiła także platformę e-learningową Przemysłowej Akademii Rozwoju o nazwie „Młody Przemysł”. Umożliwia ona uczniom nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też bezpośrednią komunikację z pracodawcą oraz współpracę w ramach mikroprojektów.

Zawody deficytowe

Według prognozy z badania Barometr Zawodów 2021, w tym roku nadal będzie brakowało wykwalifikowanych pracowników. W branży budowlanej w skali kraju wskazano aż dziewięć takich profesji – są to betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani (w trwałym deficycie,

tj. nieprzerwanie od 2015 roku), dekarze i blacharze budowlani (także w trwałym deficycie), monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani.

Deficyt zawodowców będzie również dotyczył branży produkcyjnej (sześć zawodów deficytowych), medyczno-opiekuńczej (5 profesji deficytowych, tym pielęgniarki i położne, których brakuje od lat), branży TSL (3 zawody deficytowe) i spożywczej (2 zawody deficytowe). Zgodnie z badaniem będzie także brakowało mechaników pojazdów samochodowych oraz samodzielnych księgowych.

Co ciekawe w sektorze edukacyjnym – jak wskazuje Barometr Zawodów 2021 – będzie za mało… nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Trudno zatem dziwić się, że firmy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników i stawiają na współpracę ze szkołami, by „wychować sobie” przyszłych zawodowców.

Kreatywność i współpraca

Częścią programu „Kadry dla przemysłu” jest także tworzenie platformy do dyskusji o kształceniu pracowników i nowoczesnej gospodarce. Już po raz trzeci organizowany jest konkurs o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z obszarów: zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, logistyka i transport, technologie informatyczne dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie administracji na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i ich innowacyjności, inżynieria produkcji. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej kadrydlaprzemyslu.pl. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na listopad 2021 r.

W zeszłym roku ogłoszenie wyników konkursu połączone było z konferencją „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”. „Gospodarka stawia przed nami nowe wyzwania. Jedną z kluczowych umiejętności jest kreatywność i wdrażanie jej do naszego życia codziennego i przemysłu. Tu widzimy największy potencjał w pracach, które zwyciężyły w konkursie o Nagrodę Prezesa ARP S.A. Chciałbym, żeby ta umiejętność przełożyła się na kariery laureatów i skorzystała z tego również nasza gospodarka” – mówił prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Cezariusz Lesisz.

Z kolei wiceprezes ARP S.A. Mateusz Berger w czasie konferencji zwracał uwagę, że przedsiębiorstwa powinny wejść we współpracę ze szkołami zawodowymi oraz kształcić pracowników wewnątrz swoich struktur. „Aby kształcić specjalistów, niezbędna jest współpraca sektora przemysłowego ze szkołami zawodowymi. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem byłaby technologia monitorowania losów absolwentów, którego w dużym stopniu brakuje. Przedsiębiorstwa powinny też prowadzić swoje badania rynków lokalnych” – przekonywał M. Berger.

Klasa kolejowa

Współpraca firm ze szkołami w ramach programu „Kadry dla przemysłu” nadal jest rozwijana. Przykładem jest podpisany 14 czerwca przez ARP S.A., POLREGIO Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych z Lublina list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w szkole – technik transportu kolejowego. „Kiedy uruchamialiśmy Kadry w 2018 roku naszym celem było łączenie dwóch światów: nauki i przemysłu. Wiedzieliśmy od spółek z Grupy Kapitałowej ARP, że mają trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, że w niewielu szkołach są klasy o profilach odpowiadających na potrzeby firm. Pomogliśmy już branży mechanicznej i od początku programu pomagamy kolejowej” – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zaznaczył, że POLREGIO współpracuje już z 16 szkołami zawodowymi i technicznymi w Polsce, czego efektem jest prawie 150 odbytych praktyk a także wizyty w zakładach pracy, lekcje z praktykami działającymi na co dzień z branżą kolejową.

„Korzyści ze współpracy popłyną do obu stron porozumienia. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną, a POLREGIO za kilka lat będzie mógł zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Skorzystają na tym także uczniowie, którzy będą mogli wybierać z większej liczby kierunków kształcenia oraz których szanse na zatrudnienie w kolejnictwie znacznie wzrośnie” – podkreślał P. Kolczyński.

Agencja Rozwoju Przemysłu

Partnerem publikacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao