Dziś I Ogólnopolskie Forum Charis

„CHARIS w Polsce jest narzędziem formacji, edukacji, budowania jedności i budzenia dynamizmu na przyszłość” – mówi KAI bp Andrzej Siemieniewski. Powołana przez papieża Franciszka CHARIS działa również w Polsce, reprezentując ruchy charyzmatyczne i koordynując je. 19 czerwca w Łodzi odbędzie się Pierwsze Forum Charis Polska.

Papież Franciszek w czerwcu 2019 r. zastąpił istniejące do tej pory International Catholic Charismatic Renewal Service i Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships – które zajmowały się ruchami charyzmatycznymi w Kościele – powołaniem CHARIS. Celem tej instytucji jest koordynacja wszystkich grup i wspólnot charyzmatycznych, istniejących w Kościele katolickim. „Charis” oznacza łaskę, strumień łaski. Celem powołanej przez papieża instytucji jest jedność, inspirowanie do funkcjonowania w Kościele, zaangażowanie w ekumenizm. Asystentem kościelnym organizacji jest kard. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., a moderatorem generalnym – Pino Scafuro.

„Na czele Charis w Polsce stoi grupa 14 osób z różnych kościelnych rzeczywistości. Można powiedzieć, że wszystkie one przynależą do tego nurtu w Kościele, który najczęściej bywa określany pojęciem «strumień łaski», pochodzącym od kard. Suenensa. Są tu wspólnoty Odnowy, Ruch Światło–Życie, Szkoły Nowej Ewangelizacji, ogólnokościelne, międzynarodowe wspólnoty jak np. Chemin Neuf; jest też reprezentacja ponad setki innych, krajowych wspólnot ewangelizacyjnych. Przy Krajowej Służbie funkcjonuje nieformalny zespół 4 biskupów: Adam Wodarczyk, Andrzej Siemieniewski, Andrzej Przybylski i ja” – mówił w rozmowie z KAI abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

Koordynatorem CHARIS w Polsce jest Antoni Tompolski, dyrektor Krajowego Biura Alpha Polska, który wyjaśnia: „Krajowa Służba Komunii, która jest reprezentantem CHARIS w Polsce, ukonstytuowała się na początku listopada 2020 roku. W lutym i marcu 2021 uzyskała zatwierdzenie ze strony CHARIS International i została zaprezentowana na Konferencji Episkopatu Polski. Jest więc służbą bardzo młodą. Naszą siłą jest duża różnorodność. Reprezentujemy chyba wszystkie główne rzeczywistości odnowy charyzmatycznej w Polsce”.

„Myśląc o służbie CHARIS, nie podkreślamy różnic między poszczególnymi krajami. Myślimy w kategoriach globalnych: «Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody». Zadania CHARIS są więc wspólne na całym świecie, lokalny może być tylko sposób ich realizacji. I tu możemy być akurat wdzięczni Bogu za niezwykłą skuteczność pierwszych inicjatyw CHARIS w Polsce: kursy formacyjne cieszą się wielkim powodzeniem, z jednej strony integrują przy tych samych nauczaniach różne polskie wspólnoty, z drugiej strony łączą nas z jednym nurtem łaski na całym świecie. W ten sposób dostrzegamy znaczenie CHARIS w Polsce: jest narzędziem formacji, edukacji, budowania jedności i budzenia dynamizmu na przyszłość” – mówi KAI bp Andrzej Siemieniewski.

Antoni Tompolski zapewnia, że Charis w Polsce ma ambitne plany: „Sukces polskiej edycji Kursu Służebne Przywództwo online zaskoczył nas bardzo pozytywnie, bierze w nim udział ponad 1300 liderów. Jego uroczyste zakończenie planujemy połączyć z Pierwszym Forum CHARIS w Polsce, które odbędzie się w Łodzi, 19 czerwca". Kurs Służebne Przywództwo trwał 14 tygodni, zaprezentowano tam podstawowe dla CHARIS treści teologiczne i praktyczne.

Antoni Tompolski wskazuje, że głównym celem Pierwszego Forum CHARIS w Łodzi jest przede wszystkim spotkanie, wspólna modlitwa oraz posłuchanie siebie nawzajem i wsłuchanie się w głos Ducha Świętego. „Punktem kulminacyjnym będzie Eucharystia pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia. Oczywiście ważnym punktem będą też nauczania, szczególnie przesłanie od o. kard. Raniero Cantalamessy, ale również zatrzymamy się nad tematami jedności i posługi ubogim prezentowanymi przez innych mówców, między innymi Pino Scafuro, moderatora generalnego CHARIS International. Z pewnością cennym doświadczeniem będzie dyskusja w małych grupach i prezentowanie wniosków, gdyż ciągle jako CHARIS poszukujemy nowych dróg realizowania celów, jakie nam postawił papież” – opowiada KAI Antoni Tompolski, koordynator Krajowej Służby Komunii CHARIS Polska.

Jak dodaje, specjalnym punktem programu będzie też uroczyste rozdanie certyfikatów ukończenia Kursu Służebne Przywództwo. „Mamy nadzieję, że to spotkanie umocni nas, i z większym zapałem, bardziej w jedności, będziemy przekazywali Kościołowi w Polsce cele i służbę CHARIS. W szczególności są to: dzielenie się łaską chrztu w Duchu Świętym z całym Kościołem, pomaganie ubogim i potrzebującym, budowanie i pielęgnowanie jedności oraz aktywne włączenie się w ewangelizację” – mówi A. Tompolski.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Krajowej Służby Komunii Charis Polska: https://charis.info.pl/

dg / Warszawa


« 1 »

reklama

reklama

reklama