Fundacja im. Brata Alberta apeluje o zaszczepienie niepełnosprawnych i bezdomnych

O objęcie dobrowolnymi szczepieniami na Covid-19 w grupach „0” i „1” pracowników i osób korzystających z pomocy placówek oferujących wsparcie niepełnosprawnym oraz bezdomnym, apeluje Fundacja im. Brata Alberta.

Podyktowane troską o bezpieczeństwo zawieszanie i ograniczanie działalności tych placówek skutkuje wielomiesięczną izolacją osób niepełnosprawnych, która ma bardzo negatywne skutki psychiczne i zdrowotne – przekonują autorzy petycji skierowanej do ministra zdrowia. Zwracają też uwagę na znaczenie szczepień osób bezdomnych, którzy w obecnej sytuacji czują się zagubieni i bezbronni. Do podpisania petycji zachęca prezes Fundacji im. Brata Alberta, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 

Publikujemy treść petycji:

Dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu niżej podpisanych organizacji pozarządowych i charytatywnych zwracamy się z apelem, aby dobrowolnymi szczepieniami na Covid-19 objęci zostali w grupach „O” i „1” Narodowego Programu Szczepień, także pracownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Dziennych Domów Seniora oraz Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych i innych dziennych placówek dla osób z niepełnosprawnościami. Tak jak to jest już w wypadku pracowników i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Wspomniane placówki dzienne od wielu miesięcy muszą na podstawie decyzji poszczególnych wojewodów zawieszać i ograniczać swoją działalność. Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, którymi są osoby z najróżniejszymi niepełnosprawnościami, często sprzężonymi. Niestety doprowadza to jednak do wielomiesięcznej izolacji, która ma bardzo negatywne skutki psychiczne i zdrowotne. Dlatego też szybkie objęcie tych jednostek szczepieniami pozwoli na wznowienie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej placówek, a co za tym idzie, na powrót do normalności.

W podobny sposób szczepieniami powinni być objęci pracownicy i wolontariusze wszelkiego typu ośrodków dziennych i stacjonarnych dla ludzi bezdomnych, którzy zostali pominięci w rozporządzeniu o szczepieniach, a którzy wykonują bardzo ważną pracę społeczną. W porozumieniu z ich przedstawicielami, winno także opracować racjonalny system szczepienia samych ludzi bezdomnych, którzy w obecnej rzeczywistości czują się zagubieni i bezbronni. Jest to tym ważniejsze, że ludzie ci przemieszczają się po całym kraju i wielu wypadkach nie mają żadnego kontaktu ze służbą zdrowia.

Równocześnie deklarujemy chęć do współpracy z Panem Ministrem w zakresie troski o osoby niepełnosprawne i bezdomne.

Do wiadomości:
1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
2. Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Fundacja im. Brata Alberta

Petycję można podpisać za pośrednictwem strony petycjeonline.com.

maj / Warszawa 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama